136 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

g.dimitrov

  На 18 юни се навършват 136 години от рождението на Георги Димитров,вождът и учителят на българския народ,изтъкнат деец на международното работническо и комунистическо движение,ръководител на НРБ.

За величието на този човек може да разберем дори само ако се запознаем със защитната му реч пред фашисткия съд на Лайбцигския процес, през 1933г.Ето няколко извадки от тази реч. „Аз съм син на българската работническа класа.Израстнах и получих възпитание в редовете на революционното работническо движение.30 години съм член на Българската комунистическа партия.През 23 от тях съм член на ЦК на БКП…..Вярно е,че аз съм болшевик,пролетарски революционер.Също е вярно,че като член на ЦК на БКП съм отговорен ръководещ комунист.По-нататък съвършено вярно е,че аз съм за пролетарска революция и диктатура на пролетариата.Аз съм дълбоко убеден,че в това е спасението и единствения изход от икономическата криза и военната катастрофа,към която ни тласка капитализма…И борбата за диктатурата на пролетариата и за победата на комунизма съставляват съдържанието на моя живот…..Мен не само всячески ме обиждат-това ми е безразлично-но във връзка с мен наричат българският народ див и варварски,мен наричаха „тъмен балкански субект” и „див българин”- и аз това не мога да отмина с мълчание.Вярно е,че българският фашизъм е див и варварски.Но българската работническа класа и селяните,българската народна интелигенция,не са варвари и диваци.Народ,който 500 години е бил под робство и не е загубил своя език и националност,нашата работническа класа и селяните,които се бореха и се борят против българския фашизъм,за комунизъм-такъв народ не е див и варварски.Диваци и варвари в България са само фашистите.Но аз Ви питам,господин председател на съда,в коя страна фашистите не са диваци и варвари?…

„През 17-и век,един от основателите на научната физика Галилео Галилей,застана пред строгия съд на инквизицията,който трябваше да го осъди на смърт като еретик.И той с дълбоко убеждение и решителност извика: „И все пак земята се върти!”И това научно положение по-късно стана достояние на цялото човечество.Днес,ние комунистите можем да кажем не по-малко решително от стария Галилей:И все пак,тя се върти!…..

Колелото на историята се върти и ще се върти до пълната победа на комунизма!”

Всичко това,което казва нашият вожд и учител,синът на българската работническа класа Г.Димитров,се потвърди на практика.Пътят за освобождението на народите от експлоатацията,за премахване на икономическите кризи и войните е само един-унищожаването на капитализма,чрез социалистическа революция и установяването на диктатура на пролетариата.И всички тези,които се опитват да отклонят народите от този път,неминуемо ще ги смачка колелото на историята!                 Вл.Цеков

Tags: