30 ГОДИНИ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БОЛШЕВИЗМА В РУСИЯ

nina-andreeva

НИНА АНДРЕЕВА

  Неотдавна се състоя Пленум на ЦК на ВКПБ/Всесъюзна Комунистическа Партия на Болшевиките/,посветен на 30 годишнината от възраждането на болшевизма в Русия.На Пленума се изказаха членове и кандидат-членове на ЦК,както и активисти от ВМГБ/Всесъюзна Млада Гвардия на Болшевиките/.Специален доклад,под горното заглавие, изнесе Генералният секретар на ЦК на ВКПБ др.Нина А.Андреева.Следва докладът,с незначителни съкращения.

Днес ние провеждаме извънреден Пленум на ЦК на ВКПБ,посветен на знаменателна дата-13 март 1988г.,която определяме като начало на възраждането на болшевизма.

Към историята по въпроса.На 13 март 1988г. във вестник „Съветска Русия”беше публикувана статията „Не могу поступаться принципами”.Тя разкри същността на горбачовата „перестройка”и предупреди,че ако Партията и страната продължат по курса на Горбачов,неизбежно ще стигнем не само до разрушаване на държавата,но и ще се наложи да спасяваме  социализма.Статията предизвика буря от негодувание  на демократите-либерали,чиито план за разрушаване на социализма беше разкрит.От друга страна статията обедини привържениците на социализма,които,по-късно,на 8 ноември 1991г.,след забраната на КПСС/с Указ на Елцин от 6 ноември 1991г./,на учредителен партиен конгрес, създадохме ВКПБ-наследница и продължителка на революционните идеи на Маркс,Енгелс,Ленин и Сталин.Болшевизмът или Ленинизмът-това е развитата от Ленин революционна теория на пролетариата от ХIХ век-марксизмът и превръщането й в революционна теория и практика,в революционен марксизъм от ХХ и ХХI век-епоха на империализъм,пролетарски революции и преход на човечеството от капитализъм към социализъм.

Успешното строителство на новото общество на базата на болшевизма в Съветска Русия, под ръководството на партията на болшевиките,начело с Ленин и Сталин,показа,че е възможно построяването на общество без експлоатация на човек от човека.Социализмът на практика доказа,че е възможно да се осъществи вечната човешка мечта за справедливо общество и безкористна дружба между хората/народите/.Съветският Съюз на дело показа огромното преимущество на социализма пред капитализма в развитието на производителните сили,неограничените възможности за развитието на отделната личност,победата над такива болести като туберкулозата,чумата и пр.В СССР човекът живееше в хармония с природата,старателно я пазеше за идните поколения.Социализмът обезпечи победата над фашизма през Втората световна война,под ръководството на великия Сталин,за първи път в световната история изведе човек в космоса,постави енергията на атома в служба на мира и благоденствието на хората.Идеите на Марксизма-ленинизма се оказаха заразителни за много хора от капиталистическия свят,които поискаха да построят свой социализъм.В Европа,в началото на ХХ век ,премина вълна от революции.Ноември 1918г.-революция в Унгария с провъзгласяване на 21 март 1919г.на Унгарска Съветска република.3 ноември 1918г.-Германия-създаване на Съвет на матроските,войнишките и работнически депутати в град Кил.На 8 ноември 1918г. е провъзгласена от Карл Либкнехт Социалистическа република,но властта преминава в ръцете на десните социал-демократи.В края на декември 1918г. е създадена Комунистическата партия на Германия/КПГ/,с програма за установяване на диктатура на пролетариата и преминаване към социализъм.16 юли 1919г.-провъзгласяване на Съветска република в Словакия.Януари 1921г. е създадена Комунистическата партия на Япония.

Численият състав на работническите партии и организации в началото на 1921г.е:

Комунистически партии/без РКП/б//-760 хиляди членове

Социалдемократически и социалистически партии-около 3 милиона членове

Международни профсъюзни организации-22 милиона

Революциите от началото на ХХ век в Европа бяха потушени.Но мечтата на човечеството,изразена с думите на Маркс-„Призрак броди из Европа-призракът на Комунизма”,остана значима и при новите исторически условия-условия на високо развит империализъм и взривни успехи на научно-техническата революция,довели до пресищане на Запада с материални блага.Но дори и при тези условия,даже в САЩ, младите хора се замислят за социализма.Радикалната антикомунистическа организация Мемориален фонд за жертвите на комунизма,през 2017г. проведе анкета сред американците от 16 до 30 годишна възраст.44% отговорили,че желаят да живеят при социализма,42% предпочели капитализма,а 7% пожелали комунизъм.Или 51% от американските младежи споделят социалистическите идеали.Възниква въпросът,защо  във водещата капиталистическа империя,която се рекламира като пример за подражание от всички,младите хора се замислят за социализъм.По всяка вероятност това се дължи на високото напрежение в обществото,от постоянната гонка,от страха да не би конкурента да те превари,което ще означава да се смъкнеш на дъното на социалната стълба,ще означава напразно загубени години на учене,пари и здраве,загуба на жизнена перспектива.Всеки човек,особено младежта, иска да има пред себе си яснота,предсказуемост за своето бъдеще и за бъдещето на своите деца и внуци.Но това е възможно само при социализма.

Съветският Съюз живееше постоянно в условия на единоборство със САЩ.Стремежът за световно господство на САЩ,за запазване на еднополюсния свят продължава и днес със задачата да се унищожи всеки,който САЩ считат за конкурент.Като един от своите главни конкуренти САЩ,както и преди смятат Русия,за унищожението,на която и през миналия век и сега хвърлят много сили и финансови средства.На тях им се отдаде да разрушат СССР с помощта на огромно наливане на пари в петата колона в СССР,в създаването и поддържането на различни организации с антисъветска идеология,издигане във висшите структури на властта на агенти за влияние.Колко американски специалисти по антикомунизъм „работеха”във висшите структури на съветската власт още до Елцин,да не говорим за обкръжението на Елцин,които го съветваха за разстрела на Върховния Съвет на РФ през 1993г.Такива „съветници” от американските спецслужби тогава бяха много повече от привържениците на социализма.Може ли да се смята Генералният секретар на ЦК на КПСС М.Горбачов за съветски човек,ако той по-късно заяви,че целта на неговия живот е била да разруши социализма?А главният идеолог на перестройката А.Яковлев?По секретни данни той е бил завербован още през седемдесетте години,много преди Горбачов.А Чубайс,авторът на ваучеризацията,който заявява че всяко приватизирано предприятие с последващото му унищожение е забиване на още един пирон в ковчега на социализма.Такива като Чубайс и днес седят в министерството до Д.Медведев,занимавайки се с нищо не правене,а всъщност с по нататъшно разрушаване на страната.Центрпалната банка на РФ,под ръководството на „добре работещата”/по оценка на Путин/ Елвира Набиулина,помощник на президента,продължава да финансира икономиката на САЩ с милиардните руски вливания в нея,занимавайки се в същото време с ограбването на населението на страната,с обезценяването на руската рубла и съсипването на руската икономика.Защо 118 милиарда долара ,руски пари, под формата на ценни книжа се „съхраняват” в САЩ и във всеки момент могат да бъдат загубени за Русия.Финансовите вложения на РФ ,в икономиката на САЩ продължават ежемесечно!Говори се,че загубите от такива вложения съставляват баснословна сума,Явлински говори за 3 трилиона долара годишно!

Независимо от това,че всички президенти на РФ водеха,а и сега водят политика на отстъпки и ползи за САЩ/освен Путин в последно време по въпросите на въоръжението/,империята остава неудовлетворена от самото съществуване на Русия,притискат я да изпълнява все нови и нови техни искания,прилагат различни санкции, насочени към унищожение на икономиката на Русия.САЩ не крият,че се стремят да осъществят на практика ликвидацията на РФ като суверенна държава,довеждайки нейното население,по мнението на М.Тачер,до численост от 15 мил. ,-такова количество е напълно достатъчно за обслужване икономиката на страната ,като суровинен придатък на Запада.Останалите 147 милиона са излишни.Огромните земни и водни пространства,огромните запаси от полезни изкопаеми,посевните площи и други природни богатства,вековните сибирски гори,неизчерпаемите източници на прясна вода и прочие-как да не пожелае Западът всичкото това богатство?Американската русофобска психоза придоби в последно време немислими размери,особено с разширяващото се в Русия и бившите Съветски републики движение за възраждане на СССР.Днес независимо от цялата бясна антисъветска и антисталинска истерия в СМИ,по различни въпроси за разпадането на СССР съжалява около 60% от населението на РФ.Крупният бизнес на Запад помни революциите в Европа от началото на ХХ век,под въздействието на победата на ВОСР.Добре помнят и краха на колониалната система,като резултат от разгрома на фашизма от Съветския Съюз и всичко това като победа на Социализма над капиталистическата система.Съветският пример,примерът на социализма,винаги е бил и остава много заразителен за угнетените народи по света.Социализмът носи в себе си гибелта на капитализма,неизбежният преход на човечеството на нова,по-висока степен на развитие на цивилизацията-СОЦИАЛИЗМЪТ.От тук и цялата омраза към всичко свързано със СССР,а сега и със Русия като правоприемница на СССР.

Акулите на бизнеса и техните пионки поставени в ръководството на САЩ са готови на всичко да не допуснат възраждането на СССР.Открито заявяват,че ако не се обуздае/превъзпита/ Русия тя трябва да бъде унищоженя.

През януари тази година ,в американската преса беше публикуван проекта за новата ядрена доктрина на САЩ.Според нея САЩ ще употребят ядрено оръжие даже в отговор на неядрено нападение и ако Щатите почувстват заплаха за жизнено важни интереси на страната и на нейните съюзници и партньори. „Това е обосновано на някакви измислени планове на Русия,за които говорят стратезите на Пентагона,като че ли ние се готвиме да използваме тактическо ядрено оръжие или да нахлуваме с обичайните въоръжени сили в Прибалтика или Полша.В отговор американците се готвят да ни атакуват със стратегическо ядрено оръжие.Това е просто безумие.”Казва го военният експерт Игор Коротченко,главен редактор на изданието на РФ „Национална отбрана”.

Tags: