ДА ОТСЯВАМЕ ЖИТОТО ОТ ПЛЯВАТА

 

    В последно време у нас и особено на запад нашумя въпросът със супер даровитите деца,децата индиго,както ги наричат.Информации за такива деца се появяват за първи път малко след средата на миналия век в Китай.През 1979г.се съобщава за момиче,което може да вижда с ушите си.Тези и много други съобщения от подобен род предизвикват интереса на много учени,в това число от САЩ,Германия,тогавашния СССР и други.Много деца се подлагат на различни тестове,при което показват,според западната преса,следните способности:

    1.Четене и познаване на цветове с уши,ръце,подмишници,чело,китка,крак,нос.

    2.Рентгенов поглед:виждане през човешко тяло,картон,не много дебели преградни стени.

    3Виждане на думи и образи в смачкана на топка хартия.

    4.Пресмятане наум по-бързо от сметачна машина.

    5.Местене на предмети и чупене на клони на дървета с поглед.

    6.Отключване на катинари с поглед.

    7.Преместване на предмети с поглед.

    8Изкарване на хапчета от затворена бутилка пак само с поглед

    9.Каране на напъпили цветя да разцъфнат,пак с поглед.

   10.Възпламеняване на предмети с поглед.

    Наред с всичките тези фантасмагории има и достоверни случаи на деца с необикновени способности.Такъв е случаят с китайския ,,суперкомпютър”,момчето Шен Кегонг,което още на тринадесет години е можело да пресмята наум многоцифрени числа,с невероятна скорост.Например 625 на девета степен/625 по 625 по 625…….и така 9 пъти/Отговорът е двадесет и пет цифрено число и е даден само за 20 секунди.Такъв е случаят и с китайското момиче Яо Донг,което през 2004г.,в присъствието на изследователски екип открива залежи на петрол и вода.

    Опирайки се на цял ред такива достоверни и недостоверни случаи буржоазната преса пише:,,Изглежда пред очите ни се разиграват странни неща.Такива деца ще променят

света,и трябва да признаем,ако те не променят света никой няма да може да го направи.Феноменалните им дарби ще принудят науката,обществото и светът да се променят……..Децата ни показват,че всичко това не са дадени от бога чудеса,както теолозите богобоязливо заявяват,а че те се вършат и от хора с  напълно атеистична и дори комунистическа култура….Но това Христос го е знаел,като е казал:,,…..докато не станете като децата.”

    Но,внимание,драги читатели!Зад този,на пръв поглед ,неангажиращ текст се крият нашите стари познайници,представителите на идеалистическата философия,слугинята на всеки експлоататорски строй.И сега те се опитват да ни пробутат своята стара ,изтъркана теза за духът,който владее материята,за това,че само със силата на мисълта може да се промени света,че мисълта,съзнанието може да съществува самостоятелно от материята и че то има свръхестествени свойства.Но науката отдавна  доказа,че в съзнанието няма нищо свръхестествено,че не материята зависи от него,а тъкмо обратното,то зависи от материята,защото е нейно особено свойство.

    Даже да приемем,че само с поглед,със силата на мисълта,децата карат цветята да цъфтят , предметите да се движат,означава,че върху тях e упражнена материална сила /да си спомним законите на Нютон/Това пък ни довежда до една овехтяла,също разобличена от науката,теория на старите материалисти,а именно,че мисълта,съзнанието е също материя,която се отделя от мозъка ,така както жлъчката се отделя от черния дроб.

    В действителност истинска промяна в нашето общество може да се извърши от наистина интелигентни и умни млади  хора, хора с високо класово съзнание,но само ако са организирани, имат свой ръководен щаб,орган,какъвто се явява Комунистическата партия.Що се отнася до някои от тези млади  хора,които сега митингуват, ако те наистина бяха интелигентни и умни нямаше да се движат насам-натам,въобразявайки си ,че правят революция,а най-малкото,вместо да пият постоянно кафета от кафене в кафене и на улицата,щяха да бъдат в читалните и да пият мляко.А интелигентните хора никога не се хвалят със своята интелигентност,тя просто си личи.

                                                                                                  Вл.Цеков

Tags: