ИЗКАЗВАНЕ НА СП. СПАСОВ НА ЧЕСТВАНЕТО НА 133 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

spasГеорги Димитров е символът на българския антифашизъм. Не случайно когато в общество на прогресивни хора по света се спомене името на България, първият, за когото се сещат не е Христо Стоичков, а Георги Димитров. В предишните изказвания бяха посочени практическата дейност и теоретичния му принос. Аз няма да повтарям всичко това, а ще се спра само на два аспекта. Георги Димитров е първият, който нанесе морално поражение на фашизма. Според него не е истински антифашист този, който не се бори против фашизма, и не е докрай последователен антифашист този, който не е се бори и против капитализма. А какво стана у нас? Беше закрит бившия Съюз на борците против фашизма и капитализма и беше създаден нов съюз – БАС. От него (дано да е само в названието) са премахнати именно тези два важни момента – борческото начало и антикапитализма.

Георги Димитров е авторът на идеята за единния народен фронт. На днешната дата ние трябва да си дадем сметка дали сме достойни наследници и продължители на заветите на Георги Димитров или изпълняваме плановете на един самозван „стратег” за създаване на дублетни организации. Всички знаем, че след контрареволюцията бяха създадени повече от десет партии претендиращи да са прогресивни, включително и с „комунистически” наименования. Резултатите са печално известни. А както казва Георги Димитров пред Лайпцигския процес, „Който не иска да бъде наковалня, трябва да бъде чук!” Затова е необходимо да се обединим в един здрав юмрук и да нанесем удар по контрареволюцията

Tags: