ПОДКРЕПЯМЕ СЪПРОТИВАТА ОТ ЮНИ 2013

 

  Съпротивата в Турция от юни 2013 е експлозия на голям гняв и протест на народите срещу капитала и правителството на ПСР.
  Работническата класа и потиснатите искат свобода. Те оказват съпротива на атаките и забраните на режима и правителството на ПСР в различни области на живота. Те се противопоставят с въоръжени, подобни на въстание действия, и се надигат.

В общественото движение, чиито искри пламнаха в Истанбул-Таксим и в парка Гези участват работници, трудещи се, младежи, жени, кюрди и алевити. С атаки с използване на газови бомби, гумени куршуми и водни оръдия режимът убити пет борци от съпротивата, наранени хиляди, десетки от тях тежко.
Хиляди са били задържани, сред които и привърженици на революционни и прогресивни партии, дори фенове на футболния клуб Бешикташ. Десетки членове на ESP, СДП и други партии са хвърлени в затвора.
Турция е в началото на нов революционен процес. Народното въстание направи възможно събуждането на демократично съзнание, което ще спаси на масата турски трудещи се от отровата на шовинизма. И днес предпоставките, динамика и базата за обединена революционна борба са станали още по-силни. Задачата на революционното ръководство както исторически, така и политически е наложено и е налице спешна необходимост от класова борба.
ICOR Европа подкрепя народното въстанието, пламнало в Турция и Северен Кюрдистан, въздействието на което се разпростира в Близкия изток, Балканите и Европа. Тя подкрепя исканията на кюрдския народ за справедлив и достоен мир и организира солидарност. ICOR изисква незабавното освобождаване на революционните и антифашистки затворници на ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi – Социалистическа платформа на потиснатите), СДП (Sosyalist Demokrasi Partisi – Партията на социалистическата демокрация), от други партии и активисти. Тя подкрепя исканията отговорните за използването на прекомерно на насилие срещу народа да бъдат уволнени и убийците на бореца от TIKB  Етем Саризюлюк на и други загинали, да бъдат наказани.

Tags: