РЕЗОЛЮЦИЯ НА ICOR ЗА СОЛИДАРНОСТ

 

  Скъпи колежки,

  Ние научихме за вашата стачка в Детвил (Швейцария) и изразяваме нашата солидарност с вашата борба, която е важна за швейцарската работническа класа. Експлоатацията на трудещите се се изостря в цял свят! Да се излезе на стачка и с искания за повече персонал и по-високи заплати беше стъпка, представляваща пример за цялата работническа класа в Швейцария!

  Осъждаме намесата на държавата в правото на стачки, която прекрати с репресивни мерки вашата окупация на предприятието. Същевременно става ясна ролята на държавата като обслужваща концерните и монополите чрез използване на съдилищата и полицията. Тя показва също така колко важна е борбата за всестранно, политическо и законодателно право на стачка.

  По цял свят трудещите се са потискани и експлоатирани, същевременно когато са сплотени те представляват голяма сила, която може да промени света и да прекрати експлоатацията и подтисничеството. Вие сте съставна част от тази сила.

  Убедени сме, че всички трудещи се по цял свят трябва да се обединят и трябва да водят борба срещу експлоатацията и потисничеството, за истински социализъм! За това се застъпваме ние като ICOR и работим за обединението на всички революционни партии и организации.

  Подкрепяме ви и ще популяризираме вашата борба в съответните ни страни и ако имаме възможност ще разпространяваме листовки пред клоновете на Шпар.

  Със солидарни поздрави и пожелания за много сили и издръжливост

Втора Европейска конференция на ICOR

Tags: