ЗАЩО ДНЕШНИЯТ РЕЖИМ В РУСИЯ ТАКА СТРЪВНО ПОЛИВА С ПОМИЯ ВСИЧКО СЪВЕТСКО?

ruski-rejim

Под това заглавие предлагаме на читателите размислите на един млад руснак за положението в Русия.

Още в ученическите си години аз започнах да се интересувам от различни аспекти на икономическия и политическия живот в нашата страна,забелязвайки, че реалната ситуация значително се отличава от това, което говореха по телевизията. В същото време започнах да забелязвам и негативно да възприемам много от „прелестите” на капитализма изобщо, в това число и на този в Руската федерация, независимо от неговите съществени различия от този в развитите западни страни, което е обусловено от множество, преди всичко исторически факти. И така у мен постепенно се формира изцяло негативно отношение към капитализма като система на обществено устройство с породените от него икономически, социални и междуличностни отношения. Започнах да разбирам, че социализмът с неговите идеи за социална справедливост и равенство ми става все по-близък. Освен това, по стечение на различни обстоятелства аз не бях подложен на силната антисъветска пропаганда и заразен с идеите на либерализма, което ми позволи да се ориентирам в същността на социализма и защо тази обществена формация е по-благоприятна за болшинството от хората, в сравнение с капитализма, за който така ратуват много хора, особено младото поколение, мнозинството от което никога няма да има капитали и несметни богатства, но което упорито не иска да разбере, че стоейки в защита на капитализма, заразено от идеите на либерализма, проправя пътя на фашизма.

Освен това, интересът ми към историята, особено към съветската епоха и Великата Отечествена война ми помогнаха бързо да разбера причините, поради които днешният режим провежда тотална антисъветска пропаганда, оплюва всичко съветско и родно, включително нашите предци, строители на социализма,защитници на родината и победители над фашизма. Днешните властници правят това, защото не са способни да достигнат и половината от резултатите в развитието на обществото и държавата, които постигна съветският народ под ръководството на комунистите. Така разбрах, че при този режим не може да има добро бъдеще за страната и народа.

Развивайки своите знания и наблюдавайки случващото се, аз дойдох до извода, че за мен няма по-близка идеология от марксизма, тъй като идеите на Маркс и Ленин се явяват не само най-благоприятни и справедливи за нашето общество, но и дават основа за бъдещо развитие на човечеството. Тези идеи са изпреварили своето време с много десетки години и са актуални и днес, както никога до сега.

Капитализмът, естествено не е последен обществен строй, връх на цивилизацията, някакъв еталон. Като материя в него съществуват различни противоположности, намиращи се в постоянна борба. Противоречията, които съществуват между, тях се разрешават с унищожаването на едната противоположност – в случая буржоазията. И така, както някога човечеството преодоля етапа на робовладелството, после феодализма, така ще бъде преодолян и капитализмът и установен нов обществен строй – социализмът. Ето я страшната за капиталистите истина, разкрита и доказана от марксистко-ленинската идеология.

За народите на Русия, както и за всички народи, няма друг път, освен социалистическия. Преди всичко, защото болшинството от населението е работническа класа, пролетариат, който при днешната капиталистическа система живее крайно бедно, което се вижда от статистическите данни, на улицата и чрез общуването с хората.

Днешната буржоазна пропаганда постоянно ни обяснява, че за лошия ни живот е виновен някой друг, някой отвън. Виновен им е комунизмът, виновен им е тоталитаризмът, виновни са санкциите, само властващата олигархия е вода ненапита. Но с по-нататъшното влошаване на икономическото положение на народа все повече хора започват да се замислят кои са причините за това. Естествено стигат до правилен извод – виновни са властниците. Но в същото време не осъзнават, че дори и да ги сменим с други /отминалите президентски избори показаха, че и за това още не сме готови/, без промяна на системата, без радикална промяна и то в икономическия базис на обществото, нищо не може да се промени. Маркс го е казал още в Манифеста. Трябва да се унищожи частната собственост. Не може 100 най-богати семейства в Русия да владеят 80% от нейните богатства и народът да живее добре. Богатствата на една страна, произведените материални блага, трябва да принадлежат на тези, които са ги произвели, на трудещите се.

И така, посоката ни е зададена още от Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин – към СОЦИАЛИЗЪМ! Те ни показаха и пътя, а нашите предци, вървейки по него го отъпкаха – революция, диктатура на пролетариата, унищожение на частната собственост, унищожение на експлоатацията на човек от човека, планова икономика… Какво чакаме братя? Да вървим!

О.П.

Tags: