УЧИТЕЛ И УЧЕНИК

uchitel

Ким Дон Ир/в дясно/ и Ли Сон Рьон

Не отдавна се срещнахме с Ким Дон Ир, декан на витално-биологическия факултет на Педагогическия университет Ким Хен Чжик. Той е възпитаник на този университет и е първият в Корея който осъществява химически синтез на гени, като става авторитет в областта на биоинженерството.

Той ни разказа за себе си.

Като започнал да преподава, осъзнал, че от подготвеността на преподавателя зависи успеваемостта на студентите, започнал да се стреми да повиши професионализма си като включвал в лекциите си факти, научно потвърдени на практика и имащи значение в реалността.

Неговата научно-теоретична изследователска дейност цели да даде на студентите знания, които са необходими за развитието на родната наука. Колкото повече научни работи, учебници и помагала създава за развитието на народното стопанство в практиката и обучението, толкова повече свидетелства за изобретения получава, за разработването на програми и технически нововъведения.

Студентите го уважават, а той им казва:

– Ученикът трябва да се старае не да догони, а да изпревари учителя си.

Тези думи твърдо били усвоени от един студент.

Този студент бил Ли Сон Рьон от провинция Рянган.

Ким Дон Ир си спомня, че веднага съзрял неговите очи.

Нисък, спокоен и съсредоточен, от пръв поглед не се различавал от другите. Но очите му блестели. Той задавал много въпроси, преподавателят забелязал неговата жажда за знания. Умеел да вижда главния проблем в съдържанието на лекциите и да прави от един въпрос два извода. За да даде убедителни отговори на неговите въпроси, на преподавателя му се наложило, след лекции, да посещава Двореца на народната просвета и други изследователски учреждения. Старанието на преподавателя не било напразно.

През 2006 година Сон Рьон пръв в света установява големината на генома на скорпиона и създава библиотека за скорпионния геном.

Неговите постижения се използват в редица изследователски центрове в различни страни и са поместени в различни международни списания като „Гени и системата на генома” и „Океанска биоинженерия”.

Задълбочавайки изследванията си за генома, той става доктор-биоинженер на КНДР. Устремява се към по-високи цели и Ким Дон Ир започва да му помага. Те двамата разработват нова технология за изолирането на гена на белката, отровата на скорпиона и на други гени.

Корейската медицина много отдавна използва отровата на скорпиона за лекуване на припадъци, тетанус, парализа на лицевите нерви, на епилепсия и хемиплегия, днес той широко може да се използва в лечението на рака, в производството на биологични селскостопански химикали.

Изолирайки гена на хормона на растежа, болезнено устойчивия ген и на други полезни гени, технологията за присаждане на гени могат да се отделят бързо растящи, високо производителни и болкоустойчиви с по-добро качество.

Тези изследователски постижения са регистрирани като научно-техническо постижение на държавата.

В момента Сон Рьон завежда катедра.

Ким Дон Ир казва, че за сега неговия ученик го е изпреварил в изучаването на генома, но никога няма да допусне да изостане.

– „Да се изпревари учителя” – това е съвета към младите поколения, за да могат те да развият родната наука и техника. Сега с тези думи се  обръща към учениците си Сон Рьон.

Рим Ок-Nenara.com.kp                                       превод Милчо Александров

Tags: ,