БКП НА 125 ГОДИНИ

barelef

125 години от провеждането на учредителния Бузлуджански конгрес на Българската социалдемократическа партия на Дядо Благоев, превърнала се по-късно в славната Българска комунистическа партия. Това е конгресът, който обедини социалистическите дружинки от цялата страна, даде първата конституция, първия организационен устав на българското социалистическо движение, като определи задачите му.

На всички, съпричастни с комунистическото движение са известни историческите факти от развитието на партията от учредяването й до победата на 9 септември 1944 год. – разцеплението на тесни и широки социалисти през 1903 г., позицията й по време на войните през монархическия период, болшевизацията и преименуването в БКП(т.с.) през 1919 г. Българска комунистическа партия преживя левосектантския период, времето на активната антифашистка жестока класова борба 1941-1944 г.; започване на социалистическото строителство с голям ентусиазъм от целия български народ. За съжаление бацилите на ревизионизма и опортюнизма поразиха върха на партията и създадоха условия за предателство и пагубната за страната контрареволюция през 1989 год.

Българската комунистическа партия има трудна, криволичеща история, но изпълнена с героизма на хиляди честни и предани нейни членове, платили с живота си, но останали непоколебимо верни на работническата класа.  Въпреки продължителния нелегален период и тежките загуби, партията не е престанала да съществува, да следи и противодейства на терора на властниците, да поддържа връзка с прогресивната световна общественост.

И днес, във време на вихъра на контрареволюционните сили БКП поддържа организационни действия въпреки насилственото узурпиране на „лявото политическо пространство” от демагогски организации, изповядващи ценностите на „демокрация” и „пазарна икономика”, които щели да създадат някакъв социализъм в услуга на техните егоистични интереси и всячески се старае да се представи за наследник на БКП. Но само кариеристи й вярват и все повече хора разбират фалшивата й същност и правилно се ориентират за мястото си в класовото противопоставяне в обществото.

РД

Tags: