Представяне на изборите за Конституционно народно събрание във Венецуела през 2017 пред дипломатическия корпус, акредитиран в страната

lucena

Тибисай Лусена

Председател на Националната избирателна комисия (НИК)

 

Сряда 12 юли 2017

Този изборен процес, свикан за 30 юли, се задейства за първи път и е  част от  конституционния механизъм,  определен през 1999 г. Неговите условия и изисквания се базират на конституционния текст в често цитираните членове 347, 348 и 349, в ежедневни дебати и при функционирането на компетентните институции на венецуелската държава.

Това е изборен  процес, който се вписва в контекста на условията и политическата ситуация. Спорът изисква дебат за изграждане на правила за съвместно съществуване и осъждат насилието на радикализма. Така че конституционният механизмът е толкова спешен,  колкото и запазването на мира.

Елементите, свързани със свикването на изборите, които  бяха широко обсъждани във венецуелското публично пространство, особено предварителната консултация, част от текущия дебат,  също бяха обсъдени, а резултатите се отразяваха в ежедневни дебати и по конституционен ред.

За да се запознаем с духа на конституционното събрание, трябва да отворим    дневниците на дебатите, където след одобрение на тази формулировка от Националното конституционно събрание, от последвалия дебат на 9 ноември 1999 г., конституционалиста  Мануел Кихада направи предложение да се добави  един член за включване на референдум, за да се свикат избори. В неговото изказване този ден, конституционалиста Елиас Хауа, каза, относно Националното конституционно събрание: „Това не трябва да бъде норма за бъдещите поколения, за хората учредители, които ще се осмелят отново да обсъждат възстановяването на Републиката. Този член изразява признаването на волята на един народ да свика това събрание и начина как може да свика учредителната власт, бъдеща власт, постоянна власт за изграждане на бъдещето „.

След тази реч, президентът на Националното конституционно събрание, Луис Микелена, представи за разглеждане предложението на заседателите, но  учредителното тяло го отхвърли. Това означава, че самото пленарно заседание на Учредителното събрание каза, че не е необходимо да се включи този член, и че е достатъчно това, което вече е одобрено.

Настоящето свикване на избори за ново Конституционно събрание е първото активиране на конституционния механизъм в особено тежки условия в политиката; неговите основи и процедури трябва да са насочени към спазване на конституционния модел от 1999 г., и да отговарят в същото време на историческия момент през който ние преминаваме.

Този процес трябва даде възможност за диалог и да бъде инструмент за задълбочаване и консолидиране на демокрацията на участието, която е проектирана в Конституцията на Боливарска република Венецуела, като засили начертаното и концепцията за  това, което е венецуелска демокрация, демокрация на участието.

Предложението на Националното конституционно събрание, като  поддържа  същите насоки и конституционна линия, е  новост и се осъществява на две нива, териториално и по сектори.

Секторният и териториалният принцип, предложени за интеграция са създадени, за да се балансират категориите: личност и участие.

Разграничаване между секторите – фирми, хора с увреждания, пенсионери, фермери, рибари, студенти, работници и комунални съвети. Следва да се оцени тяхното значение в социалния  живот като се признае конкретния принос и значение за обновяването на Републиката, която ние продължаваме да градим. Относно секторите,  всеки един от членовете им: селянин, фермер или   рибар, който отива  в  Националното конституционно събрание, да представи себе си и да представи сектора.

За първи път, всяка една от общините в страната е представена на териториално ниво. В другите учредителни събрания представянето не е било по този начин. Напредък е постигнат до голяма степен през 1999 г., когато отделните провинции са представени чрез политици, известни личности от различни сектори.

Този секторен и териториален баланс се стреми да изгради конституционен дебат  за справяне с въпроси от политическата  реалност, с трудности, произтичащи от спецификата на сектора. Това означава, че има  конституционна схема, която цели, от гледна точка на Конституцията –  демокрация на личността и на участието, да задълбочи степента на демокрация  и ролята на  участието на личността и да ги направи по-близки до гражданите.

Става въпрос за  дебат, който води политика извън политическите партии, който в този момент създава трудност на властта и на представата на суверена.

В какъв контекст се свиква това Конституционно събрание?

Всички ние живеем в тази страна и знаем за сцените на насилие на които сме свидетели през последните три месеца. Очевидно е, че насилието, което отнема  животи и спокойствието в страната, носи със себе си опасността от разпалване на по-голямо бедствие, търсейки отрицанието в политиката и диалога; целта е да предизвика ярост  и  война в страна като нашата, която е  страдала толкова в своята история. Необходимо е да се преразгледа историята, в нея е заложен живота на нашите деца.

Демокрацията е правото да не гласуваш или да решиш да гласуваш за отхвърляне на процеса, но никога да не пречиш на друг да изразява мнението си. Демокрацията не може да бъде жертва на отвличане и насилствена заплаха, това е варварство и война.

Срещу тази претенция за война, държавата трябва да действа като едно цяло и именно това правим днес. Да се попречи на гласуването на венецуелците във Венецуела, да се попречи на изборния процес, който е организиран, е дълбоко недемократично в основните принципи, на които се основава  демокрацията, каквито са  политическите права, да се попречи на правото на глас е против правата на човека

В координация с Националните боливарски  въоръжени сили, Върховния съд, Съвета по етика на Републиката и Прокуратурата, и органа на Заместник-главния прокурор Катрин Харингтън, продължаваме да координираме действията за гарантиране на политическите права на венецуелците.

Нашата дейност е срещу насилието и заплахата. Затова  ще защитаваме избирателни центрове с конкретни действия и заедно:

Ще разширим  периметъра на сигурност – 500м около избирателните секции.

Ще засилим защитата на избирателните секции според План Република, обявявайки ги   зони за сигурност.

За да се предотвратят проблеми и, за да има по-голяма безопасност, контролът над избирателните секции ще започне  от неделя,  23 юли.

Ще можем да реагираме в непредвидени ситуации за преместване на избиратели от избирателните секции, определени като опасни.

Венецуелският народ трябва да знае, че наш приоритет е защита на гласуването и че действията, които предприемаме ще бъдат от решаващо значение за този и други изборни процеси в бъдеще. Ние няма да позволим  насилствен радикализъм да провали възможността за свободно и мирно изразяване на личността, тъй като  сме демократични хора.

Как е организирано това изборно събитие?

Тези избори показват техническия капацитет на венецуелския избирателен  модел. Неговата сложност и обхват отразяват значението на прилагането на системата, която имаме, за да се справим, бързо и решително, със  сигурност и прозрачност, с която винаги сме работили. Затова,  вземаме екстремни мерки от правна гледна точка, технически, процедурни, организационни и логистични, като наблюдаваме  всички тези цели, за да се гарантира изборния процес, както винаги сме го правили.

Ние ще изберем 545 учредители. В  гласуването на териториално ниво, ще бъдат избрани 364 учредители. Те са номинално избрани, по един за всяка една община, а в  областните /щати/ центрове ще бъдат избрани по списък, по двама  учредители, а от столицата  ще бъдат избрани  седем.

От  секторното  гласуване ще бъдат излъчени  173 учредители, като от тях  79 работници, 24 от комуналните съвети, 5 – бизнесмени, 5 хора с увреждания, 28 пенсионери, 8 селяни/ рибари и 24 студенти.

Общинските съвети и индианските общности също участват с 8 избиратели и ще бъдат избрани в райони в съответствие с обичаите и традициите на тези общности. По 4-ма  учредители  ще има от  Западните райони, щатите Сулия, Мерида и Трухильо; от  източните: Ансоатеги, Боливар,  Сукре, Делтата на Амакуро и Монагас-  трима учредители; от южния регион- Апуре и Амазонка- един учредител.

През последния месец и половина  в цялата страна бяха извършени около три хиляди и петстотин срещи сред индианците.

Избирателният регистър (ИР), който използваме за този изборен процес включва 19,477,387 избиратели. Списъкът по секториален признак бе изготвен чрез данни, предоставени от  официални институции, съюзи и асоциации. Тук не участват  чужденци, венецуелските граждани, живеещи в чужбина и лицата, вписани след 30 април, защото до тогава беше обявена крайната дата за вписване в изборите за Конституционното събрание.

Това е дейност, в огромен мащаб и логистика, не само заради техническите усложнения, свързани с броя на лицата, участващи в един изборен процес. До този момент и  до последната седмица на юли ще бъдат обучени  120,690 квестори и 47,319 техници и оператори на автоматизираната ни система за гласуване; в Националната избирателна комисия работят 4000 служители и 1600 членове на общински съвети.

Неизменно се придържаме към Плана република, който обхваща около 150 000 военнослужещи, ръководители и отговорни лица, свързани с опазването на изборните материали от избирателните секции, както и  да се гарантира обществената сигурност на венецуелския народ.

Общо 322,009 е броят на лицата, които работят за изборите на 30 юли.

За това събитие създадохме 14,515 избирателни центъра; 24,138 избирателни секции в 335 общински съвети.

Както и през предходните 19 изборни процеси, ще продължим да гарантираме на венецуелските граждани твърдост, доверие и прозрачност в нашата избирателна система, подготвяйки  изборна администрация с всички гаранции, които ще ни дадат възможност, както винаги, на 30 юли да произведем  честни избори в които народа на Венецуела да даде своя глас.

Одитите на Програмата за този процес са: софтуер – апарат за гласуване, списък с гласувалите, изборни данни, машини за гласуване, табулиране софтуер за  телекомуникации и най-накрая, гражданска проверка (фази I и II). Припомняме, че НИК пряко предава чрез сайта на нашия канал  www.cne.gob.ve за всички онези тези, които искат да наблюдават одитите като  гаранции за изборния процес.

Друг нов момент в този процес е участието на различните сектори в одити. Това не са избори, в които кандидатите са номинирани от политически организации, както е било в предишните процеси. В одитите трябва да  присъстват представител на НИК, на външна фирма, на групи от избиратели, на някои регионални групи и, този път, ние поканихме различни сектори, за да се уверят, че изборната платформа работи, да придобият увереност и да станат  част от тези изборни дейности.

Венецуела, в името на мира, разполага с достатъчно добре изградена и  стабилна избирателна система за организиране на тези толкова сложни избори от които се нуждае страната ни. Възможността, предоставена ни на  тези избори надхвърля обикновеният избор на депутати за конституционно събрание, а е нещо повече- гаранция за  мира и отхвърляне на насилието. Страната ни трябва да знае, че венецуелското правителство няма да се провали в усилията си да гарантира правата и защити конституционния ред.

Все още има време да се ангажираме с широк и откровен диалог по всички въпроси, които следва да се обсъдят и това Събрание е идеалното за този сценарий. Ние трябва да стоим далеч от призрака на войната. Венецуелците са храбри хора, които искат да живеят в мир.

Това е народ, който през годините гласува, въпреки различията и трудните времена. Въпреки, че в предишни избори сме имали трудности, хората винаги са изразявали желанието си да разрешат тези различия чрез гласуване. Убедена съм, че тази година на 30 юли мирът ще надделее в страната.

Кръг от въпроси и отговори

„С оглед на последните избори, организирани от НИК, както беше с изборите за възможно оттегляне на президента миналата година, когато  възникнаха проблеми със събирането на подписи на граждани, бих искал да знам как беше организирано събирането на подписи за лица, желаещи да участват в Конституционното събрание? Мисля, че имаме около  6 хиляди кандидати, които в рамките на два дни през юни трябваше да съберат  2% електорат от своя своя сектор или община. Би било интересно да се знае колко подписа са били събрани и как беше проведен процеса, с оглед на проблемите, които са възниквали в предишните избори.

–           Ще започна с това, че  миналата година не се състоя референдум за отзоваване, защото искането не отговаряше на изискванията и затова бе прекратено. Ние спазихме всички стъпки, които бяха заложени в графика на дейностите, при стриктно спазване на закона, но в крайна сметка заради нередности, свързани с искането за подписи, референдумът не беше направен. В този случай, събирането на  подписи бе направено от всяка от заинтересованите страни; събрахме повече от 54 хиляди души, които се регистрираха чрез нашия сайт, заявявайки намерението си да участват в изборния процес. Прие се, че е достатъчен 1% събрани подписи от общия брой на имащите право на глас. Събирането на подписи не бе никак лесно, от тези 54 хиляди кандидати, броят на включените, които отговориха на пълните изисквания бе малко повече от 6000. Помолихме всяко едно от тези лица да донесе събраните подписи, в оригинал и сканирани,  защото последва друг  процес на вписване.

-Следващата неделя се провеждат две събития едновременно. От една страна,  плебисцитът, който претендира за  национално допитване и, от друга страна, е симулацията, тоест тест- подготовката, която Националната избирателна комисия ще направи. Как Избирателната власт оценява заявката за „националното“ допитване?

– Вие казвате, че има две събития  в една неделя, но аз казвам, че е само едно и то е тестът- симулация. Не забравяйте, че това не са първите избори, които правим; до момента сме провели деветнадесет избори, в които избирателна власт винаги е провеждала предварителна тренировка. Така ще бъде и тази неделя, когато в 335 общини  ще изпитаме изборния процес, подхождайки абсолютно  сериозно и съблюдавайки целия изборен процес по  правен, конституционен и процесуален ред.  Провеждаме тази симулация, както и вътрешни тестове във всички общини чрез две хиляди машини за гласуване. В големите областни центрове са инсталирани средно между  50 и 55 избирателни секции, в които всеки избирател ще може да направи своя опит за гласуване. В останалите общини, както винаги, няма да има избирателна секция, но ще има машина за гласуване, така че всеки избирател ще може да отиде до мястото за гласуване, за да опита да даде своя глас; като особеното в случая е, че това е нов изборен процес без бюлетина, а чрез гласуваме на екран чрез номера. Симулацията е част от  изборната администрация.

Второто гласуване, за което споменахте в началото е част от политическа стратегия,  дейност за политическа агитация, като демонстрация, поход, концентрация на лицата от барикадите, чиято цел е пораждането на насилие.

-Както споменахме, общо 19,477,387 са регистрираните гласоподаватели. Въпросът е: Какъв е минималният, необходим процент на гласували, за да се премине към съставянето на конституционно събрание?

Гласуващите на териториален принцип във всяка община ще бъдат избирани  номинално и кандидатът, който има най-много гласове е победител. В областните центрове и в седемте общини на столицата ще се избират по  метода на Д’Ондт. Списъкът на работещите е пропорционален и се осъществява по метода на Д’Ондт, а всички останали позиции се ръководят от принципа на представителното мнозинство, тоест, този който получи  най-много гласове.

-Тъй като Националната избирателна комисия е висшият  изборен орган за управление – Как ви се струва провеждането в същия този ден на планираното гласуване от Народното събрание?

-Това не е акт на гласуване. Това е политическа дейност, целяща да разбуни  политическите духове и стратегии, зададени от различни политически организации. Без правен ефект, тъй като е политически акт, какъвто е всеки един  митинг или проучване, с цел използване на данните за политически стратегии от различни  политически организации без никаква правна оценка.

Tags: