КОНФЛИКТ НА 80км ОТ СЕУЛ

С превъзхождащи сили и средства корейската полиция превзе завод Yoosungв град Асан, разположен на 80 км от Сеул. Срещу 500-те стачкуващи работници бяха хвърлени повече от 3000 полицаи.

Стачката в най-голямия завод в страната Yoosung за производство на резервни части за двигатели продължи повече от седмица. Стачниците се барикадираха в зданията и преградиха входовете в производствените цехове след като преговорите за повишаване на работната заплата и спазване на работното време на работниците с администрацията на завода се провалиха. В крайна сметка администрацията прибягна до използването на сила за решаване на конфликта – завода беше превзет след щурм на полицията. Независимо от това, за възобновяване на работата на завода за сега и дума не може да става.

Конфликтът, възникнал в завод Yoosung, засегна 270 хиляди работници от автомобилната промишленост и членовете на тяхните семейства, 1,7 милиона работници от съседните области и 5 000 доставчици на резервни части. Наложи се всички автомобилни предприятия, работещи с резервни части на Yoosung да намалят темповете по окомплектоване на автомобилите поради недостиг на резервни части. Между тях са такива предприятия като: General Motors, KIA Motors, Renault Samsung Motors, Hyundai, Sangyong Motor и др.

Администрацията на Yoosung заяви, че стачката е незаконна, понеже стачкуващите са отказали да пускат на работа тези, които не участвуват в стачката. Именно това им е повлияло да вземат решение за смазване на протеста със сила. Сега болшинството от работниците са задържани за „сботаж”, аресувани са двама председателя на профсъюза, на които вече е предявено обвинение.

Tags: , ,