НАЦИОНАЛИЗЪМ

Време е всеки да разбере, че национализмът няма нищо общо с патриотизма. Родината е част от един свят, в който отношенията трябва да са Човешки, за да може и при нас всичко да бъде добре! Истински Човешките отношения – на дружба и взаимопомощ – са нещо което влиза в рязко противоречие с експлоататорската и империалистическа същност на капитализма и за това именно той има интерес народите да са разделени на враждебни лагери и противопоставени един на друг. Чудесна работа в тази насока вършат различните националистически партии и организации, умело контролирани и поддържани от капитализма!

naci

Интересите на потиснатите от капитала народи, доколкото те са патриотични, могат да бъдат реализирани единствено чрез интернационализма! Именно интернационализмът е върхът на патриотизма, а не проповядваният от капитала за патриотизъм национализъм! Именно национализмът, е една от формите на шовинизма.

Син Пролетарски

Tags: