„ПОСТИЖЕНИЯТА” НА КАПИТАЛИЗМА

kapitalizam

В началото на всяка година Oxfam публикува интересни статистически данни за състоянието на световната икономика. Тази година не беше изключение. Подчертан интерес предизвикаха публикуваните данни за ръста на богатството на най-богатите хора в света. За 2017 г. това богатство е нараснало на 762 милиарда долара! Броят на новите милиардери се е увеличил най-много в сравнение с последните години, като общият брой доларови милиардери е вече 2043 души! За интелигентните хора е ясно, че това може да стане и става, преди всичко за сметка на обикновените хора, трудещи се по фабрики, заводи, на полето, в плантациите и прочие. Да, световният капитал жестоко експлоатира хората на наемния труд /пролетариите/.

Изпълнителният директор на Оxfam заяви, че увеличеният брой милиардери не означава ръст на икономиката, а провал на системата. Дава и примери за нечовешко отношение към работниците в името на печалбите на собствениците. Така например в един птицекомбинат в САЩ работничките са принудени да идват на работа с памперси, защото работодателят не им позволява през целия работен ден да отидат до тоалетната. Такова нещо едва ли е имало и през робовладелския строй. В същото време този изверг само за един ден печели колкото един свой работник за една година.

В същата информация се казва, че най-богатите в света осем милиардера имат в сметките си 426 милиарда долара, колкото притежава половината от човечеството – 3.6 милиарда души. Лесно е да изчислим, че на човек се падат по 118 долара.

Даже на ежегодната среща на лидерите на най-богатите капиталистически страни са откроили проблема за социалното неравенство като един от най-рисковите измежду още 50 рискови за икономиката фактори. Предложени са редица мерки за справяне с този проблем, като например по-справедливо разпределение на данъчната тежест, инвестиции за безплатно медицинско обслужване и образование и др.

Подобни мерки може малко да снижат темпа на класовото разслоение, но в никакъв случай няма да премахнат експлоатацията на чужд труд, така че трудещите се ще стават все по-бедни, а капиталистите все по-богати. Тези, които произвеждат със своя труд материалните блага, ще продължат да гладуват, мизеруват и боледуват, а паразитите-търтеи-капиталисти да тлъстеят и богатеят.

Палиативните мерки, които са набелязани за борба с нарастващото социално неравенство, няма да доведат до нищо, защото не премахват причините, поради които едни хора, в случая капиталистите, могат да ограбват труда на други, в случая работниците. Основната причина за всички беди е частната собственост върху средствата за производство. Този, който притежава средствата за производство, той ръководи производството, той казва какво, колко и как да се произвежда, той присвоява и по-голямата част от произведените материални блага, т.е. ограбва труда на работниците. Казано с други думи, за да няма социално неравенство, не трябва да има експлоатация /ограбване на чужд труд/, за да няма експлоатация, не трябва да има частна собственост. Следователно, частната собственост върху средствата за производство трябва да бъде унищожена. Средствата за производство трябва да бъдат в ръцете на тези, които произвеждат – на трудещите се. Оръжието, с помощта на което се отнема частната собственост от капиталистите и се дава на пролетариите се нарича диктатура на пролетариата.

След завземането на политическата власт от народните маси чрез революция, без диктатура на пролетариата, тази революция е обречена!

РД

Tags: