СЪОБЩЕНИЕ

ck-bkpНа 29.06.2015 г. се проведе заседание на ПБ на ЦК на БКП съвместно с ГК на БКП в София. На него беше представено новото ръководство на Партията, избрано на 23-тия редовен партиен конгрес, проведен в края на месец април тази година: чл.на ПБ и председател на ЦК  на БКП – Вл.Цеков, чл. на ПБ и председател по организационните въпроси – Сп.Спасов, чл.на ПБ  и председател по финансовите въпроси – Д.Ненчов, Ст.Стоев – чл.на ПБ, О.Лечев – чл.на ПБ и М.Александров – председател на ЦКРК.

На заседанието беше направен подробен анализ на външната и вътрешно-политическа обстановка. Констатирано беше, че икономическата криза, обхванала капиталистическия свят, все повече се задълбочава, а това неминуемо ще доведе до нови войни. Известна е сталиновата постановка, че буржоазията търси изход от кризата във войната, а работническата класа – в революцията.

В светлината на гореказаното беше обсъдена дейността на партията през първото полугодие на 2015 г. и бяха взети съответните решения. Счете се за целесъобразно председателят на партията да поеме и ресор „Кадри”, а председателят по организационните въпроси да поеме и ресор „Външни връзки”.

Обсъдено и прието бе решение за подобряване организацията по списването на печатните органи на партията. За главен редактор на вестник „Комунистическо дело” беше определен Сп.Спасов, за главен редактор на вестник „Работническо дело” –  Вл.Цеков. В редакционната колегия влизат М.Александров и О.Лечев, главен секретар и касиер – З.Спасова.

Беше взето и решение за честването на 124-та годишнина от провеждането на знаменития Бузлуджански конгрес – рожден ден на нашата партия.

Обсъден и приет беше план за работата на ПБ и Председателството през второто полугодие на 2015 г.

Председател: Вл. Цеков

Tags: ,