2. АВГУСТ 1891 Г. – БУЗЛУДЖАНСКИ КОНГРЕС НАЧАЛОТО ВЕЧНА СЛАВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА БКП

 

След проведената през 1890 г. търновска сбирка в лозето на Н. Габровски изгоненият от Петербург заради комунистическа дейност Димитър Благоев, подкрепен от пролетаризиращата се интелигенция и трудещи се, решава да проведе учредителен конгрес на марксистка партия.  Възражда комунистическата дейност на Христо Ботев и Величко Попов като издава студията си „Що е социализъм и има ли той почва у нас”.

В гората с вековни букови дървета се събират Димитър Благоев, Вела Благоева, Никола Габровски, Сава Мутафов, Константин Бозвелиев, Георги Пенчев, Димитър Крусев, Димитър Христов, Иван Кутев, Константин Мечев, Михаил Иванов, Михаил Кантарджиев, Тодор Постмиров, Васил Сребров, Евтим Дабев, Георги Бакалов, Михаил Бойтанов, Панайот Венков и Андрей Кондов създават БРСП като марксистка партия, преименувана през 1903 г. на БРСДП(т.с.), а през 1919 г. 22-я конгрес приема името Българска комунистическа партия (т.с.) и е съучредител на ІІІ Комунистически интернационал.

След 1938 г. оглави антифашистката борба и я доведе до победен край на 9-ти септември 1944 г., като започна социалистическото строителство в България.

Втори август е датата на учредителния Бузлуджански конгрес и дата на голямото Илинденско-Преображенско въстание.

Обаче контрареволюционерите вече четвърт век вършат своята антибългарска дейност, подчинени на своята алчност и на чужди интереси, унищожават българското общество и прогресивните марксистки идеи и доведоха българите до мизерия и голямo унижение.

Слава на учредителите на БКП!

Tags: