88 ГОДИНИ ОТ СЕПТЕМВРИЙСКОТО АНТИФАШИСТКО НАРОДНО ВЪСТАНИЕ

Морално – политическото поражение, което претърпява БКП (т.с.) на 9 юни, показа, че тесният социализъм „като като идейно-политическо въоръжение на работническата класа у нас не издържа проверката на историята при новите условия на следвоенната криза на капитализма и непосредствената борба за властта. Това въоръжение се оказа явно недостатъчно и непригодно да осигури пролетарската победа у нас” (Г. Димитров).

Септемврийското антифашистко народно въстание през 1923 г., организирано и възглавявано от Българската комунистическа партия, беше преломен момент в развитието на Партията начело с Георги Димитров и Васил Коларов, подпомогнато от Коминтерна, в жестока борба със защитниците на деветоюнската опортюнистична политика взе надмощие в ръководството на Партията и наложи коренна промяна в нейната стратегия и тактика. Партията взима курс на непосредствена политическа и военнотехническа подготовка на въоръжено въстание против монархо-фашистката диктатура, за работническо-селско правителство.

Решаващо значение в осъществяването на новия курс и новата тактика на Партията имаха статиите на Георги Димитров за единния фронт. Георги Димитров пръв в нашата страна творчески разработи тактиката на единния фронт, като призовава всички демократични, антифашистки и патриотични сили в общ единен фронт за борба против фашизма.

Повсеместното народно въстание през септември 1923 г., героизмът и себеотрицанието, проявени от въстаниците, разкриха огромното влияние и авторитет на Комунистическата партия сред трудещите се и нейната способност да вдигне масите на въоръжена борба за тяхното освобождение от фашисткото и капиталистическо робство.

След поражението на въстанието в условията на растящия подем на антифашисткото движение Партията продължи курса на въоръженото въстание, водейки борба срещу ликвидаторството, появило се в нейните редове.

Септемврийското въстание показа пътя за установяването на работническо-селска народна власт в България. За това днешните империалистически марионетки, правят всичко възможно да разделят единството на работниците и селяните и да откъснат и да унищожат техния авангард Комунистическата партия. Ще успеят ли? Може би, ако допуснем глупостта да им позволим.

ГК на БКП – София

Tags: ,