ЛИСТОВКА НА БКП

listovka

ДОГМАТИЧЕН ЛИ Е МАРКСИЗМЪТ

Материята е догматична само доколкото тя стои като определяща причина зад ВСЯКО явление в света, а едновременно с това не е догматична, защото постоянно се променя – по форма, по съдържание, по местоположение…
Изтъквайки именно тази нейна „догматичност“, съвременният материализъм – марксизмът – също изглежда догматичен, но описвайки основните закони на постоянното изменение, като развитие, той също се развива и променя. Което показва и неговата недогматичност!

Син пролетарски

Tags: