НАЙ-ГОЛЯМАТА И УСПЕШНА ПАРТИЗАНСКА АКЦИЯ

69 години от акцията на Рило-Пиринския партизански отряд при Жабокрек

На 24 август 2013 г. се състоя внушително възпоменание по повод на гениално организираната и проведена успешна партизанска акция от прославения командир на Рило-Пиринския партизански отряд Васил Сотиров Демиревски – Жельо. В Рилската долина се стекоха антифашисти от близките села от Благоевградска, Кюстендилска и Софийска области, от община Бобовдол и Дупница. Слова произнесоха активни антифашисти, напомняйки и сегашната, обстановка – с някои граничещи с фашистки прояви.

Проведената тогава акция е имала за цел да възпрепятства снабдяването на немските войски в южно направление. Документи за нейното провеждане са съхранени в архивите и са описани 1945 г. от Орлин Василев във „Въоръжената съпротива срещу фашизма в България 1923-1944 – очерци и документи”, а също и в разкази на участници в акцията.

Tags: