ПАМЕТНИКЪТ НА ВРЪХ “БУЗЛУДЖА” КАТО СИМВОЛ

Преди време БНТ показа разрухата на паметника на връх “Бузлуджа”, построен по времето на Т.Живков и на ръководената от него БКП. Както тогава, така и сега, този паметник символизира определени процеси, станали в българското общество през 20 век под ръководството на тогавашната БКП и на нейната правоприемница БСП. Той е символ на тези процеси и на дейността на тази партия, но не и на основаната от Д.Благоев и съратниците му преди 120 години БРСДП и на нейната дейност, както се опитват да ни внушат от телевизионния екран. Това са две различни партии с различна насоченост на дейността им.

Знак на почит и на признателност към основателите на БРСДП и на тяхната дейност е старият паметник, пред който се покланят и на който поставят цветя техните последователи и симпатизанти. Той е знак на почит и на признателност към борбата на тази партия за унищожаване на капитализма и за построяване на социализъм без капитал, без наемен труд и без класи, който Д.Благоев, по подобие на Маркс и Енгелс, нарича “работнически социализъм”.

Паметникът, построен по времето на Т.Живков и на ръководената от него БКП символизираше борбата на БКП за замяна на частнособственическия капитализъм с бюрократичен /държавен/ капитализъм, представян от тази партия за абстрактен “реален социализъм”, както и на постигнатите успехи в това строителство. Днес той символизира разрухата на страната след рухването на бюрократичния капитализъм и замяната му с частнособственическия капитализъм, както и на фалита и на разпада на бюрократично-буржоазната БКП. В крайна сметка той символизира фалша на бюрократично-буржоазния социализъм, изграждан чрез капитал, наемен труд и класови противоречия, както и на фалита на бюрократично-буржоазния комунизъм.

Понятията “социализъм” и “комунизъм”, както всички обществени понятия, са класови понятия. Те отразяват определени производствени отношения в обществото, отговарящи на интересите на дадена класа. Така например представата на частнособственическата буржоазия за социализъм, изразител на който у нас е днешната БСП, е: частна собственост върху средствата за прозводство, капитал, наемен труд и печалба, класи и класови противоречия в обществото и право на частнособственическата буржоазия да присвоява и разпределя произведенете от наемните работници блага и печалба, при минимална социална осигуреност за последните и за народа като цяло. Представата на бюрократичната буржоазия за социализъм, изразител на който у нас беше старата БКП, въплътен и в изградения такъв през периода 1944 – 1989 гг. е: държавна собственост върху средствата за производство, капитал, наемен труд и печалба, класи и класови противоречия и право на бюрократичната буржоазия да присвоява и разпределя произведените от работниците блага и печалба, при по-голяма социална сигурност за последните и за останалите членове на обществото. За нея строителството на социализма означава планови петилетки, построени заводи, фабрики, електроцентрали, кооперативни земеделски стопанства и пр. с цел индустриализация на страната и повишаване на материалното и кулнурно положение на населението, но не и унищожаване на капитала, на наемния труд и печалба и на класовите противоречия в обществото. А известно е, че класовите противоречия водят до гибел на всяко класово общество. Тя може да бъде в резултат на нова социална революция или на контрареволюция и връщане на обществото към отминали, по-ниски производствени отношения. В първият случай обществото се развива прогресивно, увеличава производителните си сили и повишава материалното и културното благосъстояние на своите членове, както беше у нас след 1878 г. и след 1944 г. Във вторият случай то се развива регресивно; следва разруха и упадък на стопанството и на духовността на страната, както стана у нас след 1989 г. под ръководството на преименувалата се в БСП по-голяма част на БКП и след замяната на бюрократичния капитализъм с частнособственически капитализъм.

Разрухата на страната под ръководството на БСП и на нейните посестрими партии намери показно отражение в разруха на паметника на връх “Бузлуджа”. С ежегодните събори на членове и на симпатизанти на партията, провеждани под паметника, нейното ръководство им показва нарастването на тази разруха. Едновременно с това то ги призовава да гласуват за него на предстоящите избори за държавни и местни органи на властта за да продължи разрушаването на страната заедно с останалите управляващи буржоазни партии. Така беше и тази година в края на месец юли.

Социалистическото движение у нас в своята 120 годишна история е претърпяло много възходи и спадове. Но падение както на днешното буржоазно социалистическо движение не се помни. Само хора без чест и морал могат да провеждат събори под паметника на разрухата, от който се вижда разрухата на техния социализъм и на страната ни като цяло.

Не събори, а бригади за разрушаване на този паметник и за заличаване на следите му следва да провежда ръководството на БСП и на подвластните му партии. Стратегическият център на Ал.Лилов следва да набележе стратегия за събаряне и заличаване на паметника, така както набеляза стратегията за събаряне на своя социализъм и за разрушаване на страната ни. Висшият Съвет на БСП следва да организира членовете и симпатизантите на БСП за премахване на паметника – символ на фалша и на позора на бившата бюрократично-буржоазна БКП и на настоящата буржоазна БСП и на фалита на бюрократично-буржоазния социализъм и лъжекомунизъм. Богатите членове на БСП, от типа на Д.Гущеров, които са откраднали най-много милиони от народното богатство, създадено от труда на милиони работници, следва да вземат най-големите чукове, лостове, кирки и лопати и да работят най-усилно за събаряне на паметника. Хор от ветерани, носители на званието “Герой на социалистическият труд” и на ордена “Червено знаме на труда”, които са повярвали на лъжите на бюрократично-буржоазната олигархия, че с капитал, наемен труд и печалба, охранявани от “народна милиция” и държавна сигурност, ще построят социализъм и комунизъм, следва да пеят през време на разрушаването на паметника погребалния марш. Та нали Англия четири века строи социализъм и комунизъм чрез наемен труд и печалба и още не го е построила? През това време председателят на БСП – С.Станишев -следва да държи знамето на партията сведено като на погребение, асистиран от лидерите на подвластните на БСП мъничета БКП-та: Ал.Паунов, М.Минчев, Ив.Воденичарски и др. Кинооператори следва да заснемат процеса на разрушаване на паметника от днешните бригадири-рушители за да бъде показван на следващите поколения в България за урок, че с капитал, наемен труд, печалба и полиция социализъм и комунизъм не се строи, а народ се руши. Колкото по-скоро стане това, толкова е по-добре за истинското работническо социалистическо движение в България и за страната като цяло.

 

08.2011 г.   Н.Н. – Българско работническо марксистко движение /БРМД/

Tags: