СЛАВА НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ

9 septemvri

Титанично е делото на деветосептемврийското народно въстание, което даде на българските трудещи се власт да устройват живота си съобразно интересите си. 9-ти септември откри за България нов етап – социалистически, в нейното развитие. През 1946 год. България бе провъзгласена за народна република и властта се упражняваше за разитие на икономиката на отечеството ни в полза на трудещите се. Разгърна се машабно социалистическо строителство, беше извършена индустриализация на страната: създадени бяха тежка промишленост, вкл. машиностроене и електроника, химическа и лека промишленост, черна и цветна металургия, енергетика с АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ-ове (Марица изток, Бобовдол, Варна и др.), ВЕЦ, сред които каскадата Белмекен и павец Чаира; модерно селско стопанство с крупно механизирано земеделие и ефективно животновъдство. Производството беше увеличено десетки и стотици пъти спрямо предвоенното равнище. Едва ли може да се изброят големите социалистически строежи и модерните земеделски стопанства в цялата страна. Вече повече от 25  години „демократичната” власт, изпълнявайки повелята на плана „Ран-Ът” приватизира и унищожава всичко това, но все още е останало много за разграбване. Всъщност след контрареволюцията от 1989 г. властта се упражнява от явно антинародни правителства, които под формата на „реформи” унищожават българската икономика, служейки на чужди интереси извършват национален геноцид над българския народ.

Българската комунистическа партия осъжда тази антинародна политика на окупиралата се във властта алчна буржоазия. Необходими са общи всенародни усилия за възстановяване на властта на хората на труда!