115 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ

v-cherwenkov

На 6-ти септември 1900 година в с. Златица се ражда Вълко Вельов Червенков. На 19 години се включва в дейността на БКП. След пет години влиза в състава на Специалната наказателна група към ЦК на БКП, която управлява силовата дейност на Военната организация на партията. Член е на ЦК на БКМС. За тази си дейност е осъден на смърт през 1925 година, поради което заминава за Москва. През 1928 година завършва Международната ленинска школа. До 1941 година работи в Коминтерна, член е на Задграничното бюро на ЦК на БКП и е главен редактор на радиостанция „Христо Ботев” до 1944 г. Завръща се в България в края на септември. От 3 октомври 1944 до 1962 г. е член на Политбюро на ЦК на БКП. Той е Председател на Комитета за наука, изкуство и култура от 1947 до 1949 година и Народен представител от 1945 до 1961 година. След смъртта на В Коларов оглавява БКП и Министерския съвет. Отличава се с неговата твърдост при отстояване на марксистко-ленинските принципи и болшевишкия стил на работа.

  Вълко Червенков е уважаван партиен водач. Дори Хрушчовската клика в България не е в състояние да помрачи неговия авторитет сред партийните членове и народа.

  Забележителни са постиженията на нашия народ при неговото ръководство.

  След противоуставното му изключване от БКП и отстраняването му от ръководните длъжности, които заемаше, той остави на ревизионистичната клика една напълно уредена социалистическа държава и Партия с голям авторитет.

  Вълко Червенков умира на 21 октомври 1980 г. в София. Той беше изпратен в последния си път от много граждани на столицата и страната.

ЦК на БКП