67 ГОДИНИ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

  Въпреки упоритата борба на българсия народ под ръководството на Партията монархо-фашисткото правителство отказва сключването на пакт за приятелство и взаимна помощ със Съветския Съюз и прикачи България за колесницата на хитлеристка Германия.

След вероломното нападение над Съветския Съюз от страна на фашистка Германия на 22. VI.1941 г. Партията възприема курс на въоръжена борба срещу хитлеристките окупатори и техните български слуги.

Българската комунистическа партия съумя да организира въоръжената борба на трудещите се против монархо-фашистката диктатура, въпреки свирепия фашистки терор.

За успешното разгръщане на борбата за премахване на фашисткия режим и за установяване на народнодемократична власт в нашата страна беше необходимо сплотяването на работническата класа, на трудещите се от града и селото, на всички действително патриотични сили на нашия народ в могъщ Отечествен фронт. Инициативата за образуване на Отечествения фронт принадлежи на Георги Димитров, който изработва и неговата програма. Отечественият фронт се изгражда в хода на въоръжената антифашистка борба на нашия народ. Неговата ръководна сила е Българската комунистическа партия. Създаването на Отечествения фронт е мощен тласък за обединяване на всички патриотични сили и разширяване на въоръжената антифашистка борба.

Когато Съветската армия победоносно настъпва на  Балканите и в България, Партията вдига на въоръжено въстание българския народ. При решаващата помощ на Съветската армия на 9 септември 1944 година въоръженото народно въстание събаря омразната монархо-фашистка диктатура и в България се установява народнодемократична власт.

Победоносното народно антифашистко въстание на 9 септември 1944 година открива пътя за построяването на социализма в България.

Под ръководството на Партията и народнодемократичното правителство се създава 400 000 – на армия, която като част от Трети украински фронт взима участие в заключителната фаза на войната на свободолюбивите народи начело със Съветския Съюз за цялостното разгромяване на хитлеристка Германия.

След завършването на Отечествената война въпреки съпротивата на империалистите отвън и саботьорството на капиталистическите остатъци и реакционни елементи, трудовия народ на България опрян върху могъщия по това време Съветски Съюз и ръководен от Комунистическата партия, тръгва решително по пътя на социализма.

Комунистическа правда

Tags: ,