СЪЗДАДЕН Е ЕДИНЕН МЕЖДУНАРОДЕН АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИ И АНТИФАШИСТКИ ФРОНТ

antifashistki-front

Неотдавна в Москва се състоя учредителната конференция по създаването на Единен международен антиимпериалистически и антифашистки фронт/ЕМААФ/.В конференцията взеха участие представители на редица комунистически партии,антиимпериалистически и антифашистки организации от България,Русия,Белорусия,Германия,Полша,Донецката и Луганската народни републики /ЛДНР/.

Във връзка със задълбочаването на общата криза на световната империалистическа система,която се характеризира с влошаване на икономическото и политическото положение,появата на масов поток от бежанци и мигранти,настъпление на реакционните националистически и фашистки антикомунистически сили,подпалването от империалистическите държави на локални и регионални войни,светът все повече се плъзга към гибелна за човечеството Трета световна война.Във връзка с недопускането на развитието на военната опасност за света и предотвратяване разпространението на фашизма,участниците в конференцията подчертаха необходимостта от единодействие на всички антиимпериалистически и антифашистки организации по света и приеха решение за създаване на Единен международен антиимпериалистически и антифашистки фронт.

Участниците приеха Устав на Единния международен антиимпериалистически и антифашистки фронт, Обръщение на учредителната конференция на ЕМААФ, редица постановления и резолюции. В Устава на ЕМААФ е показана процедурата по приемането във фронта на нови организации, споделящи основните политически принципи на ЕМААФ.За ръководене на работата на ЕМААФ бяха избрани Изпълнителен Комитет и Политически Съвет.

ДЕКЛАРАЦИЯ

За създаването на Единен международен антиимпериалистически и антифашистки фронт

Ние, представителите на редица политически партии и обществени организации, събрали се в Москва, декларираме създаването на Единен международен антиимпериалистически и антифашистки фронт,представляващ широко обществено движение на левите сили с цел активни действия против империализма,реакционния буржоазен национализъм,фашизма, милитаризма и войната.

Империализмът-това е монополистически капитализъм, висш и последен стадий на капитализма, икономическа същност и основни черти, на който се явяват свободната конкуренция и господството на монополите. Монополите подчиняват държавния апарат и го използват в интерес на своето обогатяване. Империализмът довежда до краен предел противоречието между труда и капитала, между различните империалистически държави и другите страни. Продължаващата обща криза на световния империализъм изостря противоречията между империалистическите държави за пазари, източници на суровини, за завладяване на чужди територии, за световно господство, което довежда до разрастването на милитаризма и войните, не само локални, но и световни. Докато съществува империализмът, остава и опасността от Трета световна война. Да се спре надвисващата глобална катастрофа може само с обединените усилия на трудещите се от цял свят.

Изчерпателното определение на фашизма е дадено от Г.Димитров , в доклада пред Седмия конгрес на Коминтерна,през 1935г. „Фашизмът на власт-това е открита терористична диктатура на най-реакционните, най-шовинистичните, най-империалистически елементи на финансовия капитал.”

Събитията след историческия Седми конгрес на Коминтерна и до сега потвърждават казаното от бележития деец на българското и световно комунистическо движение.

Сега ние още веднъж подчертаваме, че фашизмът-това е терористична диктатура на монополистическата буржоазия, възникнала в периода на общата криза на империализма, стремяща се към потискане на демократичните права и свободи на трудещите се даже и под формата на буржоазна демокрация, ликвидиране на левите партии и движения, към установяване на открита военно-политическа диктатура. За фашизма са свойствени расизъм, шовинизъм, милитаризъм, агресивност по отношение на други страни. Тяхната проява зависи от реалните условия и конкретната обстановка. Но сами по себе си те още не определят фашизма като особен начин за диктатура на буржоазията. Но е напълно задължително-извън зависимостта от конкретните условия-същността на фашизма да е антикомунизъм и терор над трудещите се. Така че, фашизмът изцяло е породен от империализма.

Държавният фашизъм-това е агресивна, завоевателна политика на буржоазната държава или група държави, геноцид над другите народи, потискане на национално-освободителната борба, лишаване на трудещите се от свободен избор на икономически и социално-политически строй.

Ние заявяваме своята твърда решителност да се борим с всички възможни за нас средства против империализма, фашизма и завоевателните войни ,за истинска демокрация,опирайки се на трудовия народ, за социален прогрес и дружба между народите.

Приета в гр.Москва,Русия

ОБРЪЩЕНИЕ

На Учредителната конференция на Единния международен антиимпериалистически и антифашистки фронт

В последно време човечеството стана заложник на крайно изострена политическа ситуация на планетата:войни, разпалвани от империалистическите страни , начело със САЩ и НАТО в Югославия,Афганистан,Ирак,Либия,Сирия и Украйна,в Йемен,погълнали хиляди човешки животи. Най-горещи точки на планетата сега са Сирия и Ирак, където се провежда войната срещу така наречената Ислямска държава, представляваща сама по себе си терористична организация, а също на Югоизток в Украйна, където независимо от Минските съглашения, подконтролното на Западното пробандеровско правителство не прекратява агресивните действия срещу ЛНР и ДНР. Там отрядите на опълченците водят отбранителни сражения, справедлива борба против фашисткия киевски режим.

Разрушаването на Съветския Съюз и социалистическия лагер доведе до създаването на еднополярен свят, в който главна позиция взима финансово-монополистическата олигархия на САЩ, стремяща се към установяване на пълно световно господство. Основно препятствие по пътя за установяване на американски световен ред е Русия, която агресивният блок НАТО е обкръжил от всички страни с военни бази. Именно срещу Русия са насочени всички действия на САЩ и другите страни от Запада, на територията на съвременна Украйна, където под тяхна диктовка бе извършен държавен преврат и на власт дойдоха необандеровците, т.е. съвременните украински фашисти.Практически цял свят е обявен за сфера на интересите на САЩ и на техните сателити.

Обаче и в страните от Запада спокойствие няма. В последно време, не веднъж, обществото се разтърсва от извънредно големи терористични актове с много човешки жертви. Числото на държавите , където имаме извънредни ситуации расте от ден на ден: Франция, Англия, Германия, САЩ, Турция, и т.н.  В резултат на провежданата политика на неоколониализъм, осъществявана с помощта на така наречените „цветни революции”, войните разпалени от империалистическите държави в Близкия Изток и в Северна Африка, доведе до поток от бежанци, който се втурна към Европа.Това доведе до изостряне на между националното напрежение. Напрежението  се превръща в  хранителна среда за идването на власт на реакционни, ултранационалистки, милитаристки и неофашистки сили, които тласкат човечеството към Трета световна война-война на самоунищожението.

Участниците в конференцията заявяват, че наблюдаващото се в последно време настъпление на силите на реакцията, подпалващи войни в различни части на планетата, както и миграционните кризи, са следствие от системната криза на империализма. При това участниците в конференцията отбелязват, че изострянето на световната криза се наблюдава във всички сфери на живота на обществото:  икономическа, социална, политическа, екологическа, демографска, нравствена, в науката, изкуството, образованието, здравеопазването и др. В много страни се забелязва тенденция към установяване на открита терористична диктатура на едрия капитал, с цел извличането на максимални печалби, за сметка на правата и свободите на пролетариата и всички трудещи се.

Както е известно, най-точно определение на фашизма е дадено на Седмия конгрес на Коминтерна от Г. Димитров и неговата правилност се потвърждава и до ден днешен.

За целите на недопускането на по-нататъшно изостряне на военното напрежение, за предотвратяване разпространението на фашизма, за противодействие на настъплението на световната реакция спрямо историческите завоевания на работническата класа, участниците в учредителната конференция, от представители на редица комунистически партии, антиимпериалистически и антифашистки организации от България, Русия, Белорусия, Германия, Полша, Донецка и Луганска народни републики/ЛДНР/, събрали се в Москва, заявяват за необходимостта от единодействие на всички антиимпериалистически и антифашистки организации от цял свят и приемат решение за създаването на Единен международен антиимпериалистически и антифашистки фронт/ЕМААФ/.

Участниците в Учредителната конференция на ЕМААФ се обръщат към всички прогресивни сили по света да създават в своите държави национални антиимпериалистически и антифашистки фронтове. Ние призоваваме активистите от антиимпериалистическите и антифашистки движения да подкрепят нашата международна организация и да се влеят в редиците на Единния международен антиимпериалистически и антифашистки фронт, в съответствие с Устава на ЕМААФ и принципите на конференцията.

Участниците в Учредителната конференция на ЕМААФ се обръщат към ръководствата на комунистическите партии, антиимпериалистическите и антифашистки организации да подкрепят приетото на конференцията решение 22 юни, денят на началото на Великата Отечествена война на Съветските народи против германския фашизъм,  да бъде обявен за Световен ден на борбата против империализма, войната и фашизма.

Нашият девиз е: „Не на войната!”, „Долу империализма!”, „Фашизмът няма да мине!”, „Да живее социализмът!”.

 

РЕЗОЛЮЦИЯ

На Конференцията на ЕМААФ по повод Комунистическия Интернационал

1.В последно време, в много Комунистически организации от различни страни се води полемика по въпроса за създаване на нов Комунистически Интернационал. Настоящата Конференция на Единния международен антиимпериалистически и антифашистки фронт смята, че международното комунистическо движение, нито в организационен план, нито в идеологически е готово да създаде нов Комунистически Интернационал, който да е наследник на политическата линия на Третия Интернационал/1919-1943/. За сега все още отсъстват, не са достатъчно съзрели, както обективните, така и субективните условия за създаването на такъв, действително комунистически форум.

Затова Конференцията разглежда създадения Единен международен антиимпериалистически и антифашистки фронт като база за изработване на платформа по създаването на Комунистически Интернационал , на основата на единодействието на Комунистическите партии, за организиране борбата на трудещите се от различните страни против империализма, империалистическата глобализация, милитаризма, фашизма и войната.

В резултат на сегашната си съвместна работа, комунистите от различните страни могат да начертаят пътя към прехода от единство на практическите действия в борбата против империализма и фашизма, към организационно единство, идеологическа основа ,на което да бъде революционният марксизъм-ленинизъм.

2.Във връзка с изказаните положения Конференцията на ЕМААФ смята за целесъобразно да се подготви и проведе международна конференция, посветена на 100 годишнината от създаването на Третия Комунистически Интернационал, през февруари 2019година.

Отговарят-Изпълкома на ЕМААФ,Политсъвета на ЕМААФ.     Приета в Москва-2017 г.

Tags: