ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЛАСНИЯ КОМИТЕТ НА ПБК – ГР. ПЛЕВЕН ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

  На свое заседание на 08.09.2014 г. в новооткрития комунистически клуб, Областният комитет разгледа и анализира обстоятелствата относно участието на Партията в извънредните парламентарни избори и констатира следното:

 1. Актът на подписването на коалиционния договор е незаконен поради множество причини. Ръководството не е оторизирано да подписва договори с партии на олигархията. Ние сме в политически договорни отношения с партиите от формата ЛОС, в който БСП не е партньор.
 2. Това е политически сговор, подписан на тъмно, еднолично от В.Коларов без да се съобрази с решението на Политбюро от 10.08.2014 г. Това поставя пред нас въпроса какъв е смисълът да участваме в заседания на ЦК и Политбюро. Ръководството не се съобрази и с решението на конгреса за избор на първи секретар. С това се нарушават всички принципи на демократическия централизъм – Партията се поставя пред свършен факт.

Не можем да приемем твърдението, че това е широка лява коалиция. БСП е дясна партия с основни заслуги за възстановяване на капиталистическата система, разбиването на комунистическото движение. БСП не се включи в ЕНФ през 2011г., а през 2013г. го ликвидира.

 1. Договорът е вреден за Партията и комунистическото движение. Ние губим доверието на комунистическите партньори, слагаме кръст на процесите на единодействие и обединение. Това е брилянтен ход на БСП за разбиване на комунистическото движение и ние ставаме съучастници.

Става ясно, че ръководството години наред се прикрива зад фалшива фразеология за единодействие, а на практика ликвидира структори и всякакви опити за обединение. Чрез своя официоз „Ново работническо дело” наложи пълна цензура и затъмнение върху инициативите на Движението за комунистическо единство и предприе всякакви мерки за неговото разбиване.

 1. Участието е неморално, защото вредата на това участие, политическата вреда е несравнимо по-голямо от обясненията за необходимостта от финансовото укрепване на тези партии.
 2. И накрая като цяло участието в тази коалиция е предателство към доверието на партийните членове, които дълги години наред и вярваха в комунистическите идеали. Това е подготвяно от години наред предателство, за което в писмо от месец февруари 2013г. др. Гложенски Ви предупреди.

След като анализира всички обстоятелства комунистите от нашата организация заключиха, че не желаят да стават натрапници на буржоазията и Областният комитет

 

Реши:

 1. Снема политическото доверие от ръководството на ПБК и редакционната колегия на в-к „Ново Работническо дело”.
 2. Иска оставката на Васил Коларов и Васил Петков.
 3. Провеждане на извънреден конгрес на ПБК и избор на нови партийни органи: ЦК, Политбюро, секретариат с 50% на ръководители от провинцията-представители на водещите партийни структори и притежаващи най-голям авторитет, избор на първи секретар. Срок 30.11.2014г.
 4. Да не се провежда абонаментната кампания на в-к „Ново Работническо дело”, докато вестникът не промени политическия си тон на противопоставяне, цензуриране и затъмняване на идеите и инициативите за единодействие и обединение.
 5. При провеждане на нови парламентарни или други избори ПБК да не участва в коалиция на БСП.
 6. Новоизбраното ръководство на ПБК, след провеждане на извънредния конгрес, незабавно да започне преговори с ръководствата на други комунистически партии за учредяване на постоянно действаща комунистическа коалиция „Блок на комунистите”. Подписи за участие в избори да се събират директно за регистрираната коалиция.
 7. Новоизбраният ръководител на Партията да изпълни решението на Пленума на ЦК от лятото на 2010г. за изготвяне на план-стратегия за единодействие на комунистическото движение. Да се приеме решение, че работата по тази тема е първостепенната ни задача.
 8. Организацията рязко да засили активността си в рамките на ДК Единство. За целта да реализира организационно сливане със структори на БКП и БРП(к) в рамките на движението, чрез изграждане на съвети за единодействие по места.

 

08.09.2014 г.    Областен секретар на ПБК-Плевен: Т Гложенски            гр. Плевен

Tags: