КИТАЙ

Целта на комплексното изграждане на съвременно проспериращо общество във всичко. Задълбочаване реформата и цялостно отваряне.

(из доклада пред ХVІІІ конгрес на ККП)

На базата на извършваното развитие на Китай много по-балансирано, координирано и подкрепяно ние ще удвоим в 2020 г.брутния национален продукт, националния доход и доходите на градското и селското население. Комбинирането на науката и технологичния прогрес в икономиката ще се увеличава и нараства значително и Китай ще стане страна на иновациите, индустриализацията. Иновационните технологии ще бъдат широко прилагани. Качеството на урбанизацията ще бъде забележимо подобрено. Значителен прогрес ще бъде направен в модернизирането на агрикултурата и изграждането на нови социалистически селски райони. Базовият механизъм за осъществяване на балансирано развитие между районите ще бъде пълен. Отварянето в страната ще продължи да се подобрява и международната конкурентоспособност на Китай значително ще нарасне.

Ще ускорим подобряването на социалистическата пазарна икономика, ще подобрим базовата икономическа система, в която обществената собственост е главна опора на икономиката и икономическата същност на различните собствености, развивани заедно;  ще подобрим системата на разпределението на доходите, в които разпределението според труда е главната форма в съответствие с другите форми на разпределение.

Tags: