ОТГОВОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНСТИТУТА ПО ВЪПРОСИТЕ СЪС САЩ КЪМ МВнР НА КНДР

raketa-kndr

   Във връзка с разпространеното мнение от администрацията на Тръмп  „за възможно разполагане на тактическо ядрено оръжие” в Южна Корея и разработването на нов ядрен мини заряд, на 15 септември представителят на Института по въпросите със САЩ към МВнР на КНДР даде следния отговор на въпрос от кореспондент на ЦТАК.

Не отдавна американските СМИ, включително „NBC” и др., съобщиха, че администрацията на Тръмп проверява различни проекти за разработване на нов мини заряд с малка мощност срещу ядрената заплаха от Северна Корея и Русия и излиза с позиция, че не трябва да се изключва възстановяване на разполагането на ядрено оръжие в Южна Корея, ако южнокорейското правителство помоли за това.

Администрацията на Тръмп, прибягна до жестоки акции на санкции и натиск, и военна заплаха против КНДР, разпространява въпроса за тактическо ядрено оръжие. Това е крайно опасен демарш, предполагащ провокирането на реална ядрена война на Корейския полуостров.

От 1950 година САЩ са разположили в Южна Корея повече от 1 000 единици ядрено оръжие и я превърнаха в преден пост на ядрената война, което породи ядрения въпрос на Корейския полуостров и създаде постоянна ядрена заплаха за нашата Република.

В началото на 90-те години, когато нашата Република проведе справедлива политика против ядреното оръжие и за мир, засилвайки международната си подкрепа към добросъвестните усилия в тази насока, САЩ заявиха, че ще изведат ядреното си оръжие от Южна Корея, но и след това те не прекратиха ядрената заплаха и шантаж с използването на различни видове ядрени боеприпаси.

Още веднъж уточняваме, че именно продължилата перманентна ядрена заплаха и шантаж, както и злостната политика към КНДР от САЩ е главната причина която ни предизвика към изграждането на самозащитни ядрени въоръжени сили и тяхното укрепване.

Нещо повече, опита да се вкара отново тактическо ядрено оръжие на Корейския полуостров, излизайки от рамките на обикновените сили за сдържане,  предназначено за използването му в реални бойни действия, нагледно показва гнусната същност на Америка, опитваща се по всякакъв начин да разпали ядрена война на тази земя.

Опитите на САЩ да доставят в Южна Корея тактическо ядрено оръжие и да разработят нов ядрен мини заряд засягат не само нашите интереси, но и интересите на техните стратегически съперници в региона, което може да доведе до по-нататъшно изостряне на ситуацията на Корейския полуостров и в региона като цяло, и да повлече след себе си остра надпревара във въоръженията.

Засилващата се всекидневна ядрена заплаха от САЩ ни принуждава непрекъснато, с максимално бързи темпове и на високо равнище да се разработват всички ответни средства, включително тактическо ядрено оръжие, и ускореното им разполагане за реални бойни действия.

САЩ са главните виновници за ядрения въпрос на Корейския полуостров и това ще доведе  корейско-американската ядрена конфронтация до границите на взрив. Върху тях лежи пълната отговорност за всички произтичащи от това последствия.

http://www.naenara.com.kp/ru/              превод Милчо Александров

Tags: