ПАРТИЕН ЖИВОТ

bkp-bНа 9-ти септември БКП организира и проведе честване на 72-та годишнина на Социалистическата революция в Българя пред паметниците на Съветската армия в градовете София и Бургас. Словото на председателя на ЦК на БКП – Владимир Цеков, произнесено на честването в Бургас, публикуваме отделно.

На 11-ти септември представители на БКП участваха в събора на русофилите при яз. Копринка (бивш яз. Георги Димитров).

На 26-ти септември беше проведено заседание на Политбюро на ЦК на БКП. На него бяха разгледани организационни въпроси. Обсъдено беше отношението ни към предстоящите президентски избори, за което публикуваме отделна статия. Решение дали и кого от кандидатите ще подкрепим ще се вземе след като бъдат регистрирани всички кандидати и провеждане на разговори с някои от тях.

Tags: