Писма на читатели До ЦК на БКП

Другари, с голям интерес следя инициативата на много комунисти за обединение в една партия – БКП. Това е от изключително голямо значение, имайки предвид общото настъпление на капитализма у нас и по света. През изтеклите вече 24 години от 1989 г. до сега наблюдавахме всякакви и многобройни опити за унищожение на нашата партия и за разединение на комунистите. Независимо от това, че партията бе спасена от унищожение и заличаване от политическото пространство, благодарение на др. Вл. Спасов и честните комунисти около него, и запази верността си към идеите на Марксизма-ленинизма, намериха се ,,другари”, които за да задоволят своя вождистки нагон започнаха да създават свои партии, всяка с претенции, че е продължител на Благоево-димитровската БКП. То не бяха БКП/м/, БЕКП, БКП „Родина”, СКБ, БКП,,Г.Димитров”, БРП/к/, ОБКП, БКП-болшевики, КПБ, ПБК и много други, а сега научаваме за нова БРП/к/. Стигна се до парадокса – много вождове, малко индианци. Някои от тези ,,вождове”, може би не съзнаваха какво правят, но други, убеден съм, го правеха умишлено, с едничката цел да разединяват комунистите, да пречат на БКП. И едните и другите обаче, съзнателно или несъзнателно, с поведението си служеха на антикомунизма. Да разбиваш единството на комунистическото движение, каква по-голяма услуга на буржоазията!

Сега именно от редиците на тези ,,вождове” се чуват най-силните викове за обединение в една партия – БКП. Но само до преди няколко години, докато беше жив др. Спасов те го обвиняваха, че пречи на обединението. Той от 4 години не е между нас, защо през това време не се обединиха? Нали вече той не може да пречи. Нещо повече, нароиха се още. Най-пресният случай, както писах по-горе, появила се още една БРП/к/.

Другари от ЦК, не вярвайте на тези ,,вождове”. Ако те са искрени, като честни комунисти ще си направят самокритика, ще поискат прошка от партията и тя ще реши дали да ги приюти. Вместо това те искат да влезнат в нашата партия през парадния вход, чрез обединение, вливане или там не знам си какво. Искат без срам да влезнат в ръководството на партията, чиито председател хулеха под път и над път, безпринципно и по най-просташки начин. От нас – честните комунисти, за какъвто се смятам и аз, ще имат много здраве. А вие, другари ръководители, ако направите тази грешка – да допуснете нечистоплътни индивиди в партията, това ще бъде пагубно за единството й.

С комунистически поздрав: Н. Атанасов – Варна

Tags: