Поздравление

Чрез посланика на

                                                                                                Китайската Народна Република

                                                                                                в Р. България

                                                                                                До

                                                                                                Генералния секретар на

                                                                                                Китайската комунистическа

                                                                                                партия

 

Уважаеми др.  ген. Секретар,

Разрешете по случай 64-та годишнина от провъзгласяването на Китайската Народна Република да отправим нашите искрени поздравления към членовете на Вашата партия и към целия китайски народ.

Вярваме, че поставените от ХVІІІ конгрес на ККП задачи ще бъдат изпълнени за доброто на великия китайски народ и на цялото човечество и за ужас на военолюбивите сили по света!

Желаем успехи на Партията и на народа и доближаване победата на световната комунистическа революция.

 

Председател на ЦК на БКП

З. Спасова

Tags: