РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПО НА ПБК- ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ОТНОСНО ПОДПИСАНОТО СЪГЛАШЕНИЕ ОТ СЕКРЕТАРИТЕ И ПОЛИТБЮРО ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014

От създаването си, ПБК заложи в своята програма борба срещу капитализма и защита на експлоатираните хора в България.

Затова на всички форуми на партията и избори залагахме на защита идеите на комунизма. На партийните конгреси, заседанията на Политбюро и пленумите на ЦК, секретарите постоянно са заявявали, че БСП не е партия на бедните, а е флагман на едрата буржоазия.

При подготовката на изборите с радост разбрахме, че ПБ е решило да участваме в коалиция с другите КП-ии, или самостоятелно. За това неприятно бяхме изненадани от подписаното съглашение с БСП!

Аргументи не бяха дадени. Може би секретарите и ПБ са се поблазнили от парите на субсидията за партията, заграбена от бедния народ. Категорично не приемаме участие в изборите на такава цена.

За това:

  1. Снемаме доверието от секретарите и членовете на ПБ – Коларов, Минчев и Иванов, заради нарушаване на устава и продаване на идеите на комунизма, за парични субсидии.
  2. Призоваваме всички организации в страната за свикване на извънреден конгрес на партията.

 Протокол №8от 28.08.2014 г.                                                            Секретар на Общ.к-т на ПБК гр. Д.Митрополия

Б Иванов

Tags: