СЪОБЩЕНИЕ

На 19 септември 2013 г. се проведе Пленум на ЦК на БКП и ЦКРК с дневен ред:

1. Информация за дейността на БКП и изпълнение на решенията на предишни форуми;

2. Организационни проблеми;

3. Връзки с други комунистически организации от страната и чужбина.

Поради неудобно разписание на транспорта, финансови затруднения и здравословни причини не всички членове можаха да присъстват, но имаше кворум за взимане на решения.

Информация за състоянието на партията и дейността й след пленума от 2012 г. изнесе председателят на ЦК на БКП З. Спасова. Беше подчертан стремежа да се преодолява апатията, обхванала трудовия народ на фона на замрялата ограбена национална икономика, а за това е необходима активност на базата на стабилна организация.

Председателят по организационните въпроси М. Александров изказа недоволството си от неизпълнение на решенията на конгреса за довеждане в известност на членовете в организациите.

Вл. Цеков подчерта, че не се държи сметка за неизпълнението на решенията, неспазване на устава от всички членове.

Беше съобщено, че участието в конференцията на ICOR е резултатно – публикувани са декларациите по разглежданите проблеми. Предстои провеждането на екологични протести и балканска конференция.

Другарите от областите Пловдив, Габрово и Ст. Загора изказаха техни съображения за работата и въпреки тежкото положение на хората, постоянството да се обсъждат техните проблеми дава резултати. И все пак има още много какво да се желае. Не бива излизането от редовете на даден ръководител на е фатално за дадена организация, каквито са случаите с Кюстендил, Ловеч, Русе, Пазарджик.

Актуализиран беше съставът на ЦК на БКП, като от състава му бяха извадени Кирил Янков и Боян Рангелов поради проявена пасивност и неучастие в работата. Бяха предложени и избрани за членове на ЦК на БКП Огнян Ангелов Лечев и Стайко Станков Здравков.

В състава на ПБ се направиха следните промени: Поради невъзможност да изпълняват организационните си задължения в следствие на напреднала възраст и тежко здравословно състояние бяха освободени другарите: Георги Димитров Георгиев, Методи Цветков Димитров и Марин Стоянов Маринов.

За член на Политбюро беше одобрено предложението за Димитър Ненчов Йорданов.

Пленумът реши да се подпише публикувания меморандум на движението за комунистическо единство с цел да се активизира дейността на комунистическите организации в служба на работническата класа.

Tags: