С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ck-bkp

На 16.09.2015 г. се проведе редовно заседание на ПБ на ЦК на БКП. Присъстваха всички членове на ПБ, председателят на ЦКРК и касиерът на партията. Отчетено беше изпълнението на задачите, поставени на миналото заседание. Разгледана бе и дейността на някои партийни организации и ръководни кадри във връзка със стриктното спазване на Устава на Партията. Специално внимание се обърна на дейността на ЦКРК, като се направиха препоръки за нейното активизиране и се реши до края на годината да се проведе съвместно заседание на ПБ и членовете на ЦКРК. По-нататък бе направен подробен анализ на финансовото състояние на Партията и бяха набелязани мерки за неговото подобряване, като се наблегне на редовното плащане на членския внос и отчитане парите от реализацията на вестниците. Възложено беше на Председателя по финансовите въпроси стриктно да следи за изпълнението на тези изисквания и редовно да докладва на ПБ.

Основна част от заседанието бе посветена на подробен анализ на работата по подготовката за участието на партията в изборите за местни органи на властта. Единодушно беше мнението, че дейността по събирането на подписите е незадоволителна. Някои партийни организации изпратиха малко подписи, а тази в Плевен – нито един. Други пък изпратиха своите подписи в последния момент и нямаше възможност да ги включим. Имаше и такива, чиито подписи пристигнаха след изтичане на определения за това срок. В крайна сметка Партията, която на предишните избори можеше спокойно да предостави на ЦИК около 5000 подписа, сега не можа да се регистрира.

Обърнато беше внимание на Председателите на Районни, Градски и Областни комитети на БКП да набележат мерки за отстраняване на грешките и пропуските при събирането на подписите, а за работата на някои партийни организации предстои да се направи анализ на централно ниво в най-скоро време.

ПБ на ЦК на БКП излиза с призив на предстоящите местни избори комунистите да не гласуват за кандидати от управляващата коалиция.Ако кандидатите са от БСП, да се гласува по съвест, но само за кандидати, издигнати от долу, по места и в никакъв случай за кандидати, спуснати от горе, проводници на предателската линия на ръководството на тази партия.

ПБ на ЦК на БКП приветства смелата постъпка на Видинската партийна организация на БСП, която отхвърли кандидатурата на спуснатия им от ВС на БСП „парашутист” и издигна своя.

ПБ на ЦК на БКП призовава всички гласоподаватели да отхвърлят електронното гласуване на референдума, който ще се проведе паралелно с изборите за местни органи на властта. По този начин ще се провали възможността на властимащите да манипулират изборните резултати в бъдеще и хора, живеещи постоянно на хиляди километри от родината да гласуват и определят бъдещето на останалите да живеят в България.

 

ПБ на ЦК на БКП откликва положително на отправените ни покани от други партии и организации за съвместно честване на годишнината от първото в света антифашистко въстание – септември 1923 г.

Дело прес

Tags: