ЗАВЕТИТЕ НА МАЙДАНА

Майданът крещеше за самоопределение на нацията – Югоизтокът се самоопредели.

  Майданът крещеше „Юго-изток въставай” – Юго-изтокът въстана.

Майданът крещеше „милицията с народа” – милицията застана на страната на народа.

Майданът крещеше „направете своя революция” – Юго-изтокът прави своя революция.

Vk.kom

Tags: