КОМУНИСТИЧЕСКА ПРОПАГАНДА

Българската комунистическа партия (БКП) отпечата новия календар за новата 2016 година.
Той се разпространява от партийни организации на БКП и по заявки в редакцията на вестник „Комунистическо дело” и в-к „Работническо дело”, или на телефон: 859-16-73.

Календар на БКП за 2016 година

Календар на БКП

Ръководството на БКП  уведомява своите членове и симпатизанти, както и читателите на вестниците, че каталожните номера в Български пощи са:

за вестник „Комунистическо дело” – № 382

Орган на Българската комунистическа партия

Комунистическо дело

за вестник „Работническо дело” – № 604

Издава ЦК на БКП

Работническо дело

 

Цената на абонамента е – за 1 година по 6 лв. за двата вестника, или по 0,50 лв. за всеки брой.

ЦК на БКП

Tags: , , , ,