7 НОЕМВРИ. 95-ГОДИШНИНАТА НА ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ

За първи път в историята на човечеството в Русия дойдоха на власт работниците и селяните под ръководството на  верния авангард – Комунистическата партия  болшевиките начело с вожда на Октомври Владимир Илич Ленин.

Отстоявайки завоеванията  на революцията  в гражданската война и побеждавайки интервентите от 14 империалистически държави съветската Родина пристъпи към мирно социалистическо  строителство и към 1925 г. постигна двоен уровен в сравнение с 1913 г.

На младата съветска държава й трябваха 10-12 години, за да направи скок от тъмнината и изостаналостта, нищетата и безграмотността към най-напредналите предели на научно-техническия прогрес. Трудът, освободен от експлоатация сътвори наистина чудеса. Работници и селяни на Страната на Съветите, истински стопани на страната си, започнаха  сами да творят историята.

Към началото на 40-те години Съветският съюз по своя икономически потенциал излезе на първо място в Европа и второ в света след САЩ и стана една от двете супердържави.  Украйна в състава на СССР стана най-развита страна в Европа и по икономически потенциал излезе на нивото на Франция.

Тези безпримерни успехи бяха постигнати под ръководството на Всесъюзната Комунистическа партия болшевики начело с верния продължител на делото на Ленин – бележития  марксист-ленинец Йосиф Висарионович Сталин.

Съветският Съюз разгроми фашистките пълчища, освободи европейските  народи от хитлеристка окупация, спаси човечеството от фашистко робство.  Буквално за четири  следвоенни години страната беше извадена от руините и се устреми напред, постави си задачата за създаване на безкласово комунистическо общество, общество на освободения и разкрепостен труд, превърнал се в такава потребност като храната и въздуха, общество,  където ще отмрат, ще се забравят всички национални разпри.

В резултат на победата на съветското оръжие във Великата Отечествена война и втората световна война, в резултат на освободителната мисия на Съветската армия редица народи от Европа и Азия тръгнаха по пътя на социализма.

СССР беше в авангарда на световния социално-икономически  прогрес. Усвоен беше  мирния атом – първата в света атомна електроцентрала и атомен ледоразбивач „Ленин”, първия изкуствен спътник на Земята и първия съветски космонавт Юрий Гагарин –  завинаги вписани в летописа на най-прогресивните достижения на цивилизацията.

След смъртта на Й.В. Сталин на кормилото на нашата Родина застана дребнобуржоазното ръководство на Хрушчов, което се отказа от сталинските принципи на строителство на социализма и комунизма, от сталинските форми и методи на партийна работа и държавно ръководство и се впусна по пътя на антисталинизма и очернянето на славното име на вожда.

Именно в хрушчовските години бяха заложени основите на израждането на нашата Комунистическа партия и Съветската пролетарска държава, които доведоха до съзряването в ЦК на КПСС на щаб на контрареволюцията. Под формата на перестройка предателското горбачовско ръководство осъществи контрареволюция в СССР, която доведе до временно разрушаване на нашата велика страна и реставрация на грабителските капиталистически порядки.

Нас, болшевиките, ни обвиняват в това, че придаваме твърде голямо значение на субективния фактор, повлиял на развитието на социализма и довел до буржоазната контрареволюция. Това далеч не е така.

Без да принизяваме ролята на личността в историята трябва да отбележим, че докато съществува стоково производство и стоково-парични отношения, неминуемо пораждащи дребнобуржоазна идеология и еснафска психология, до тогава ще съществува и възможността за реставрация на капитализма, което и стана в нашата страна. Не трябва да забравяме и факта, че половината от комунистите (около 3 милиона души) и значителна част от комсомолците, най-добрите от най-добрите, паднаха по бойните полета на Великата Отечествена война, отстоявайки свободата и независимостта на социалистическата си Родина, което също се отрази отрицателно на състоянието на партията, която не успя навреме да разгледа дребнобуржоазната неотроцкистка същност на Хрушчов и неговото обкръжение. Своя принос в разрушаването на СССР и победата на контрареволюцията внеси и международният капитал, световната империалистическа система, още от първия ден след победата на Великия Октомври започвайки да води подривна контрареволюционна дейност. Съществуващото капиталистическо обкръжение не можеше да не оказва негативно разлагащо влияние, проникващо както в партията, така и в държавата.

Както отбеляза на 4-я конгрес на БКПБ Генералният секретар на ЦК на нашата партия др. Н.А. Андреева „диктатурата на пролетариата не изпълни задачите си”. Не ги изпълни защото начело на партията не се оказа личност от мащаба на Сталин, под чието ръководство партията и съветският народ биха могли да продължат по-нататъшното си движение към комунизма, за което съществуваха всички обективни условия в страната. Несъмнено значителна роля за това изигра и Великата Отечествена война, оставила по бойните полета милиони от най-добрите бойци на партията.

Tags: