Възпоменание

 wyzpomenanie

  На 2 ноември 206 г. на 75 годишна възраст след тежко боледуване почина Георги Танев Божков.

Георги Божков беше един от първите другари, които се обявиха за запазване на марксистката програма на БКП. Отдаден изцяло на победата на социализма, ратуваше за прогреса и общуването с другарите си. Работеше за прогресивната идеология за социално равенство и добруването на трудовите хора. Той беше човек с голямо сърце, отдаден на хората и организацията, в която е заемал различни ръководни длъжности.

Дълбок поклон пред неговата памет!

От другарите му и Централния комитет на БКП

Tags: