ЕВРОЗОНАТА МОЖЕ ДА СТИГНЕ ДО КРИТИЧНА ТОЧКА

Под това заглавие международният наблюдател Ч. Киселинчев представя някои констатации за ЕС:

Настъпи известно успокоение в ЕС и в еврозоната. Но под повърхността фундаменталните проблеми останаха неразрешени.

Първо, потенциалният прираст и досега остава твърде нисък в страните от периферията, имайки предвид застаряващата работна сила и вялото нарастване на продуктивността на работната ръка, като то остава на изключително ниското ниво от един процент.

Междувременно равнището на частния и публичния дълг, както вътрешен, така и външен, е все още много високо и продължава да нараства като процент от БВП. Причината е в бавния или отрицателен прираст. А това означава, че проблемът за средносрочната икономическа устойчивост продължава да бъде нерешен.

Германия, водещата държава в общността, се страхува, че всяка реформа към фискален съюз ще се превърне от споделяне на дълговите рискове в нещо като „трансферен съюз”, в който твърдото ядро на ЕС ще трябва постоянно да финансира периферията. И в тази посока на Берлин ще бъде отредено водещо място на основен кредитор.

Освен това ЕЦБ не иска да бъде мотор на прогресивната политика. За разлика от американския Федерален резерв, Bank of England и банката на Япония, ЕЦБ не се ангажира с качественото разхлабване на кредитите, а нейната стратегия за напредък е да държи лихвите на ниско равнище. Това обаче никак не е сигурно.

Същевременно нараства нежеланието на по-богатите страни в ЕС да продължават до безкрайност да финансират слабите членове на общността. Засега контрастът между центъра и периферията остава в сила: периферията се подлага на строги икономии, както и на реформи, докато стабилните страни от Северна Европа начело с Германия продължават да я финансират.

Но еврозоната скоро може да се озове пред критична точка, когато популистките партии на периферията се съюзят с антиевропейските движения, зародили се в северните страни на зоната. Ако това се случи, при предстоящите избори за европарламент, ще се разрази такава масова буря, която ще затормози и без това бавния икономически прираст.

Tags: