ЙОСИФ ИВАНОВ ЙОСИФОВ /ЖЕЛЯЗНАТА УСТА/

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

 

“… Но разкажи с думи прости,

на тях, бъдещите хора,

които ще поемат поста ни,

че ние храбро сме се борили”

/Н.Й.Вапцаров/

Роден е в богато селско семейство в с.Вълкова Слатина /сега Д-р Йосифово, обл. Монтана/. Баща му е непосредствен свидетел на пролетарската революция -1917 г., като военнопленник в Русия. Д-р Йосиф Иванов още от малък се ориентира към революционното движение. През 1930 г. става член на РМС и като ученик активно участва в марксистко-ленинските кръжоци в гимназията. Още тогава в полицията в досието му е записано “развива активна дейност в полза на комунизма”. През 1934 г. Йосиф записва да следва ветеринарна медицина. По това време БОНСС организира стачки, начело на които стои Малчика. Йосиф се свързва с негови другари и създава революционно ядро. Става член на централното ръководство на БОНСС. През този период започва и сърдечната му дружба с Малчика, който го свързва със Софийската градска организация и с ЦК на РМС. Под негово ръководство в родното му село през 1937 г. е основана младежка кооперативна група, една от първите в страната, която бе извор за членовете на РМС. Пред младите ремсисти Йосиф чертае светло бъдеще на родината. По това време в селото се изгражда и партийна организация. По-късно в РМС влизат 30 младежи. През 1942 г., след провала на ЦК на БКП, при среща с Малчика Йосиф приема предложението на ЦК на БКП да стане член на Военния център. При това един от ръководителите на партията във въоръжената борба е добри Търпешев – главнокомандващ НОВА, с когото лично го свързва Малчика. По решение на ЦК на БКП Йосиф се свързва с Емил Марков и е натоварен да завежда организационните връзки на военния център заедно с цялата техническа база. За тази му дейност другаря Добри Търпешев казва: ”Йосиф без колебание и с цялата си душа и енергия се зае с възложената му работа. През негово време се възстановиха много от нашите връзки, които поради тежките полицейски удари бяха прекъснати. Като член на военния център Йосиф разработва редица въпроси на бойната и организационна работа на партизанските отряди и въоръжаването… Йосиф замести другарите, които бяха разстреляни от фашистката полиция…”

Активната дейност на Йосиф Иванов във военния център при ЦК на БКП беше прекъсната в началото на 1943 г. след провала по военна линия. На 21.02.1943 г. той бе арестуван. В нелегалната му квартира полицията намира нелегални материали, радиопредавател с ключ за морзово предаване и др. материали.

Следствието се води в дирекцията на полицията от изпечени следователи. Йосиф Иванов не казва нито дума. В полицията е наречен ”желязната уста” Дори известният главорез – палач капитан Радев, изумено казва: “Ако една трета от комунистите са като Малчика и Йосиф, нищо не ще можем да разкрием.”

След тежки и страшни мъчения на 8 март 1943 г. Йосиф Иванов бе умъртвен в Дирекцията на полицията.

Врагът отне от родната партия още един достоен член. В знак на признателност към своя съселянин трудещите се преименуваха селото на неговото име, а насред селото се издигна величествен паметник, за да възпитава поколенията в дух на патриотизъм и и мобилизират силите на цялото население в борбата за построяването на социализма и комунизма.

ДИМИТЪР ЧУЛАШКИ  с.Д-р Йосифово, общ Монтата

 

 

Tags: