КАКВО Е ТОВА ДОЛАР? НАЙ-ПРОСТОТО ОБЯСНЕНИЕ В 15 ТОЧКИ

НИКОЛАЙ СТАРИКОВ

1. Човечеството правеше парите от ценни метали. Почти всички парични знаци винаги са били такива. Няма ценен метал – няма пари. Количеството пари  представляват ограничено количество метал, от който се изработват.

2. През 1694 година група банкери подкрепени от крал Вилхелм Орански създават Банка на Англия. Тя става първата в света частен център за емисии. Тоест група лица започват да пускат пари. Фокусът се състои в това, че се пускат книжни пари и както се твърди са били обезпечени със злато. И във всеки момент притежателят на книжния фунт е могъл да го замени за фунт от жълтия метал. На практика банкерите започнали да мамят, пускайки значително повече книжни пари, отколкото било притежаваното злато.

3. Идеята била проста и за това е трябвало да се унищожат другите „умници”, които са решили да печатат пари без нищо. Цялата следваща история на Европа е борба на Банката на Англия и нейните собственици за финансова хегемония върху планетата.

4. Когато САЩ получават независимост от Англия, банкерите загубили контрола на финансовата система на тази страна. Връщат го чак през 1913 година, когато с указ на президента Удро Уилсън е създадена Федералната резервна система (ФРС). Тя е представлявала също такъв частен център за емисии, както и Банка на Англия, принадлежащ на същите лица.

5. Но в този момент златото е било световна валута. Като започнеш да печаташ долари и фунтове, това не може да остане незабелязано. Какво да се прави? Разбира се, трябвало е да се отстранят конкурентите и да се унищожат другите златни валути. Да се разрушат икономиките, които са конкурентни на англосаксонските и веднага да се създаде ФРС, през 1914 година, започва Първата световна война. В нейния огън изгарят златната рубла и златната немска марка.

6. След това последва Втората световна война, от резултатите на която в Бретон-Уудс през 1944 година бяха подписани договори, очертаващи следвоенната световна финансова система. Доларът на САЩ се превърна в главно разплащателно средство на международния пазар. Цялата световна търговия започна да се води в долари и само в долари. В същност той замени златото. И ако на всички страни по света се налагаше да заработва долари, то САЩ просто ги печаташе, с обещанието, че за 35$ са готови да платят трой унция злато.

7. През 1973 година САЩ обявиха, че доларът няма златно покритие. Парите също се превърнаха в стока. Високият стандарт на живота в САЩ започна да се определя само от търсенето на зелената валута. Целият свят колекционираше долари, заменяйки плодовете от труда си за тези хартийки. А САЩ просто ги печаташе.

8. Когато броя на „напечатаните” от ФРС долари стана застрашително голям, беше измислена системата на утилизация. САЩ започнаха да правят доларови дългове по целия свят, заменяйки ги с държавни облигации на САЩ, наречени „трежери”.

9. Броят на тези облигации, издадени по целия свят, представляват държавния дълг на САЩ, който днес е 14,5 трилиона долара.

10. Това означава, че САЩ са изхарчили 14,5 трилиона повече, от колкото са заработили. За сравнение ще приведа някои данни. Цялата приходна част на бюджета на Русия през 2011 година е в рамките на 8 трилиона рубли. В САЩ само дефицитът по бюджета (не целия бюджет, а само превишаването на разходите над доходите) за същата 2011 година е около 1,5 трилиона долара. Лесно може да се изчисли, че в рубли това се равнява на 42 трилиона. И така, ние заработваме 8 трилиона рубли, а те взимат дълг (от нас и от целия свят) 42 трилиона. Е, кой ще живее по-добре?

11. Как може да се принуди целият свят да ти осигури живот за който нямаш средства? Само по два начина: с лъжи и сила. За първото за англосаксонците има световни СМИ, които лъжат по поръчка, за второто имат най-мощната армия в света. Но когато дългът на САЩ стана астрономически голям, а тяхната мощ отслабва, то в целия свят се появява изкушението да се започне да се играе по нови правила. Тоест доларът да не бъде единствена резервна валута, което означава като минимум това да са още юанът,еврото и рублата.

12. Отново конкуренция – конкуренция на валутите и икономиките. При това САЩ могат да изплуват и да останат само, ако някой е в състояние да финансира постоянния дефицит в техния бюджет. Постоянно да купува долари и държавните облигации – трежери. Ако се престане да се дават дългове на САЩ – цялата тази пирамида ще рухне.

 

13. Как да се получи така, че търсенето на долари и трежери да останат високи, ако то е ниско? Отговорът е прост: да се направят всички активи за вложение не интересни, нестабилни и слаби. Трябва да се направи всичко, че в света непоклатим да остане само доларът.

14. За да се постигне това може да се използва познатия начин, чрез който доларът изобщо се оказа на световния икономически Олимп. Спасението на долара – е войната. Но войната нещо не се получава. Значи, трябва да се извърши дестабилизиране на световната икономика с други средства – чрез хаос и революции.

15. И това наблюдаваме сега. Както се казва – нищо лично, само бизнес. Нищо лично – само долара.

� `�.`� ��. an“,“serif“‘>Novorus.info                                 превод Милчо Александров

 

 

 

Tags: