КНСБ: В България умишлено се поддържа ниска цена на труда

bednost

В България се води умишлена политика за поддържане на ниска цена на труда. Това каза ръководителят на Института за икономически и социални изследвания към КНСБ Любен Томев на брифинг.

Според него бизнесът не плаща достатъчно високи заплати, въпреки че производителността на труда в България не е много по-ниска от средноевропейското равнище, което показвал специален анализ по темата на института. „Според нас са налице социален дъмпинг и откровена политика на поддържане на ниска цена на труда, която далеч не съответства на производителността на труда“, посочи Томев.

От представените от него данни става ясно, че в браншовете, в които производителността на труда у нас е по-ниска от тази в останалите страни от ЕС, това се компенсира с по-висока норма на печалба и по-висока рентабилност. На този фон, разпределението на добавената стойност е силно в полза на капитала.

В добивната и преработващата промишленост прозводителността, добавената стойност и рентабилността не са далеч от европейските стойности (в някои случаи даже ги превъзхождат), докато разликите в заплащането са впечатляващи. Спрямо новите членки на ЕС, българските заплати са между 50 и 80% по-ниски, а спрямо старите има истинска пропаст – у нас работещите получават от 3 до 10 пъти по-малко пари.

Това примерно означава, че българският миньор получава 828 евро, чешкият – 1169 евро, а испанският – почти 4000. Заетият в производството на лекарства може да очаква средно 510 евро на месец в България, докато в Румъния за същото се плаща два пъти повече.

„Средната работна заплата в металургията е над 1200 лева, но усреднените числа не дават ясна картина“, уточни лидерът на браншовия синдикат Васил Яначков. „В тази заплата са и заплатите на висшия мениджмънт, а като вземете още някои данни, вижте какво се получава. Работниците приблизително представляват около 80 процента от заетите в нашата система“, обясни той. Според него администрацията също не е високо платена, но заплатите на висшия мениджмънт изкривяват данните.

Tags: