МАРКСИСТКАТА ИДЕЯ ЗА ПРОГРЕСА

Положението на работническата класа става все по-тежко. Изходът от това положение, което създава капиталистическият начин на производство за цялото общество и особено за работническата класа, е в премахването на неговата главна причина – частната собственост върху средствата за производство и превръщането им в обществено владение…

Димитър Благоев Дядото

Tags: ,