ПЕНСИОНЕРИТЕ ПРОТЕСТИРАТ

Представляващият протестиращите от 1992 г. български пенсионери предостави текста на писмо до министъра на МТСП д-р Хасан Адемов с недоволство за прекратената от служебното правителство преписка, касаеща правата на трудовите пенсионери:

„Преписката се води от името на Конфедерацията на пенсионерите и възрастните хора в България /КПВХБ/, пл. Македония 1, София.

Като председател на Национална Инициатива Социална Солидарност /НИСС/ трябва да Ви уведомя, че съм евроскептик по отношение на трудовите процедури в Европейския съюз, тъй като Вие поставяте пенсиите ни не в трудовата, а в социалната политика, където е мястото само на социалните пенсии за хората без трудов стаж. Моето скромно мнение е, че нашите пенсии са трудови, че това е отложено плащане въз основа на вноските от  нашия минал труд, а властите на Република България променят финансовите си условия със задна дата, което поставя въпроса за легитимността ви по изпълнение на финансовата част от договорите ни! Все пак пенсиите за изслужено време и старост са застраховани с нашия труд. Между 1938 и 1951 г. са осъществени огромни недвижими собствености, които през 1952 г. са предоставени на Профсъюзите и МЗ. Те не са „изядени”, но задълженията по договорите не се изпълняват от страна на облагодетелстваните попечители. Дори не ни гарантират права на плодоползване и плодоносене, третирано и от римското право, прилагано до днес!

Уважаеми г-н Министър!

Настоявам за спешно изясняване и поемане на отговорности от страна на повереното Ви МТСП, различни от позорната практика на служебното правителство и неговото служебно МТСП. Надявам се това да е досаден пропуск от Ваша страна, а не дискриминиране на нашата европейска представителност!

Председател на НИСС

полк. о.р. инж. Сашо Радев

Tags: ,