Русия реабилитира Октомврийската революция!

През 2017 г. ще се чества нейната 100-годишнинa

Lenin

Научният отдел на Съвета за сигурност на Русия обсъдил подготовката за 100-годишнината от Октомврийската революция през 2017 г. Експертите са стигнали до извода, че трябва да се противодейства на опитите за преднамерено изкривяване на сведенията за този и други периоди в руската история, съобщи в-к „Комерсант“.

Предложено е да се създаде държавен център, който да използва опита на ликвидираната през 2012 г. Комисия за предотвратяване на опитите за фалшифициране на историята. На заседанието станало дума, че историческата памет е обект на „целенасочени деструктивни действия от чуждестранни държавни структури и международни организации, реализиращи геополитически интереси в руслото на антируска политика“. Затова според експертите трябвало да започне профилактична работа и оперативно да се реагира на опитите за фалшифициране на историята.

Според основните заплахи участниците в съвещанието посочили провеждането от чужди държави на информационни кампании, историческата неграмотност на младежта и изчезването на исторически научнопопулярни книги. Посочени били шест най-значими исторически събития и периоди, нуждаещи се от защита срещу фалшификации. Сред тях са: националната политика на Руската империя (спекулации по „колониалния въпрос“); националната политика на СССР; ролята на СССР за победата над фашизма през Втората световна война; пактът Молотов-Рибентроп; СССР и политическите кризи в ГДР, Унгария, Чехословакия и други бивши социалистически страни. Основният доклад за фалшифицирането на руската история и заплахите за националната сигурност е изготвен от екип на Генералния щаб и Министерство на отбраната. В документа се предлага създаването на държавна стратегии за противодействие на изопачаването на историческите факти. Публикувани са и архивни документи, разкриващи нови факти около окупацията на част от Съветския съюз по време на Втората световна война.
Координаторът на аналитичната асоциация към Организацията на Договора за колективна сигурност проф. Игор Панарин заявил в доклад на заседанието, че фалшифицирането на историята е един от компонентите на хибридната война на Запада срещу Русия.

Епицентър

 

Tags: