92 г. ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА СССР

За никого не е тайна,че създаването на СССР стана възможно благодарение на победата на Великата октомврийска социалистическа революция.На практика бе доказано,че завземането на политическата власт от народните маси може да стане само чрез жестока класова борба,венец на която е социалистическата революция.

СССР бе първата в света държава на огромното мнозинство от народа,на работниците и селяните,на трудовата интелигенция.За първи път в световната история класата на експлоататорите бе изхвърлена от властта и се създадоха условия за развитие на обществото без експлоатация на човек от човека

Върху една шеста част от земното кълбо управляваха работниците и селяните,а не капиталистите и помешчиците.Милиони съветски работници и работнички,колхозници и колхознички независимо от своята националност и език бяха равноправни граждани на необятната и велика страна на съветите,живееха в условия на мир ,дружба и другарска взаимопомощ помежду си и преобразяваха старата,тъмна,изостанала царско-помешчическа Русия,превръщайки я в мощна индустриална държава.За първи път в световната история стана възможно свободното и всестранно развитие на човешката личност.През всичкото време на своето съществуване съветската държава доказа нагледно преимуществата на социалистическия обществен строй пред капитализма.Това с пълна сила се прояви по време на Великата отечествена война,когато героичния съветски народ и неговата славна армия спасиха човечеството от кафявата фашистка чума.

Победата на ВОСР и създаването на СССР са нагледно доказателство за могъщата творческа и съзидателна сила на работническата класа под ръководството на нейната партия.На практика бе доказано,че теорията на Марксизма-ленинизма не е утопия.

Но тук закономерно възниква въпросът,защо беше разрушена държавата на работниците и селяните,кой я разруши и защо стана възможно това?Апологетите на капитализма,доволно потривайки ръце и с грейнали усмивки,в един хор заявяват,че марксизма-ленинизма бил утопия,че комунистическото общество е невъзможно,че капитализмът е най-съвършения обществен строй и като такъв е вечен,че социализма е нежизнеспособен и е рухнал под силата на своите собствени недъзи.

Истината,обаче,е съвсем друга.За да я разберем,трябва да се върнем малко назад в историята.

През 1903г. на втория конгрес на РСДРП/Руска социал-демократическа работническа партия/става разделение на Болшевики,под ръководството на Ленин и меншевики.Между тези две крила на партията възникват непреодолими противоречия,които водят до постоянна борба за надмощие.Меншевиките предлагат мирния преход на властта,без класова борба и без революция,по парламентарен път,чрез избори,в сътрудничество с буржоазията.Линията на болшевиките е коренно противоположна-без жестока класова борба,без провеждането на социалистическа революция властта не може да бъде взета.нещо повече и след завземането на властта класовата борба няма да затихне ,а ще се изостри и засили.До построяването на безкласовото комунистическо общество ще трябва да се извърви още дълъг път.Ето какво пише Ленин по този въпрос:,,Унищожението на класите е резултат на дълга ,трудна и упорита класова борба,която след свалянето от власт на капиталистите,разрушаването на буржоазната държава,след установяването на диктатурата на пролетариата не изчезва,а само променя своите форми,става в много отношения още по-ожесточена.”

В своя реч на 9 юли 1928г. Сталин казва:,,Не бива да си представяме работата така,че социализмът ще се развива,а враговете доброволно ще му правят място,отстъпвайки мълчаливо,без съпротива ,и така,докато един ден неочаквано,без изключение всички социални групи,и кулаци и бедняци,и работници и капиталисти ще се окажат неочаквано,без борба в социалистическото общество.Такава приказка няма и не може да има изобщо и в частност –при диктатурата на пролетариата.

Не е бивало и не може да бъде,експлоататорските класи да дадат доброволно своите позиции,не опитвайки се да организират съпротива.Не е бивало и не може да бъде това,че движението на работническата класа към социализма при класовите общества може да мине без борба.Напротив,движението към социализма не може да не доведе до съпротива на експлоататорските елементи,а тази съпротива да не доведе до изостряне и засилване на класовата борба.Ето защо не бива да приспиваме работническата класа с приказки за второстепенната роля на класовата борба.”

На 3 март 1937г. в доклад пред Пленума на ЦК на ВКП/б/ Сталин развива това становище като един от основните принципи на болшевишката партия.,,Необходимо е да се разбие и отхвърли гнилата теория,че с нашето движение напред,към социализма класовата борба ще затихва,че колкото  по-големи стават нашите успехи,толкова повече класовият враг ще се примирява.

Това не е само гнила теория,но е и опасна теория,която заблуждава нашите хора,води ги към задънена улица,а на класовия враг дава възможност да се окопити и организира за борба със съветската власт и държава.

Колкото ние отиваме напред,колкото повече имаме успех,толкова повече ще се озлобяват остатъците от експлоататорските класи и ще пакостят на Съветската държава.”

Този Ленинско-сталински,болшевишки,комунистически принцип се потвърждава от цялата история на развитието и съществуването на страната на съветите.Белия терор,интервенцията на империалистическите държави,атентатите срещу видни болшевики /например убийството на секретаря на ГК на ВКП/б/ в Москва Лев Урицки и др./,убийства на колхозни деятели,палежи,вредителства,диверсии в заводите и жп линиите,саботажи.Стигаме и до 1935г.когато катера,в който се е намирал Сталин по време на своята почивка на Черно море е обстрелван от брега,а малко преди това избягва нещастието и В.Молотов,движейки се с автомобил в Кузбас.

Самото начало на Великата отечествена война потвърждава тезиса за изострянето на класовата борба.Капиталистите виждайки,че СССР се развива успешно ,без кризи и сътресения и помага на подтиснатите от капитала народи да се освободят,решават да го унищожат,като въоръжават и насочват Хитлер срещу Съветския съюз.Но съветската държава излиза от войната още по-силна,а съветските народи още по-сплотени.За империализма стана ясно ,че съветската власт не може да бъде победена без ерозия на партията на болшевиките.След смъртта на Сталин/има основателни съмнения,че не е естествена/световният империализъм намира съюзници за борба против съветската власт и държава в лицето на прикритите врагове на болшевиките,хрушчовските опортюнисти.Те отхвърлиха тезиса за изостряне на класовата борба,обявиха го за погрешен,приспаха бдителността на народните маси и създадоха условията да надигне глава всякаква меншевищка,троцкистка и тям подобна паплач.Отказа на КПСС от този основен болшевишки принцип бе причина да проникнат в партията на високи длъжности отявлени врагове на народа като Яковлев,Елцин,Горбачов и др.които заедно със своите съмишленици пропълзяли до високи постове в партията и държавата в крайна сметка я разрушиха.Ако Ленинско-сталинския принцип за изостряне на класовата борба не беше отхвърлен от опортюнистите в КПСС никаква сила не би била в състояние да разруши СССР.

Верността на този болшевишки принцип се потвърждава и до ден днешен.След смъртта на Сталин класовата борба в СССР не само,че не се прекратява,но и се разгаря с още по-голяма ожесточеност.Външно проявление на тази борба се оказват последвалите политически убийства и партийни чистки.Разстрелян е Л;Берия и негови съратници,загива верния болшевик ген.Бирюзов,от партията са изключени Молотов,Маленков,Каганович,свален е ген.Жуков,започват антихрушчовски бунтове в Тбилиси,Новочеркаск и др.Следва разрива с Китай и разбиване единството на международното комунистическо и работническо движение.Стигаме и до четирите смърти само за по-малко от три години/1982-1985/Умират последователно Брежнев,Андропов,Устинов и Черненко.Създава се впечатление,че някой настойчиво и целенасочено разчиства пътя към властта на Горбачов и Елцин.А какво да кажем за перестройката/преустройството/Сега класовата борба се проявява не само със стачки и протести,но и със справедливата въоръжена борба на народите на Луганска и Донецка област и създаването на Луганска народна република и Донецка народна република.Явно е,че жителите на тези републики са се отървали от опортюнистичния опиум за мир и сътрудничество с буржоазията и са възприели единствено правилния принцип за непримирима класова борба .Но класовата борба се изостря не само на територията на бившия Съветски съюз.Целия капиталистически свят се тресе от стачки,демонстрации,бунтове,а в Непал,Колумбия,Индия,Филипините тази борба придоби въоръжен характер.

Каква е поуката за нас българските комунисти?

На първо място трябва да знаем,че истинския комунист не може да бъде друго освен болшевик

На второ място трябва да знаем,че истинския комунист не може да бъде нищо друго освен революционер.

На трето място трябва да знаем,че отказа от класова борба във всичките й форми означава предателство спрямо милионите подтиснати и експлоатирани от бурхоазията хора.

На четвърто място трябва да разпознаваме и разобличаваме всичките ония партии и лидери,които само на думи се представят за комунисти,а на дело служат на буржоазията.

В Русия това е КПРФ с лидер Г.Зюганов.Цялата нейна дейност се свежда само до участие в избори и подтискане на работническото движение от вътре.У нас такава партия е БСП заедно със своите сиамски близнаци-КПБ/Комунистическа партия на България/,СК/Съюз на комунистите и ПБК/Партия на българските комунисти/.Тези партии са по-опасни и от своята майка кърмилница ,защото маскирайки се с думата комунистически те разбиват единството на комунистите,дезориентират честните комунисти и социалисти,отклоняват работниците от класовата борба.На последните,извънредни парламентарни избори участваха заедно с БСП.За тях са по-важни парите и привилегиите от грижата за народа и единството на комунистическото движение.На нееднократните ни покани специално към ПБК да участваме заедно в най-различни мероприятия и протести като единен комунистически блок винаги са се измъквали по една или друга причина.Така беше и на Девети септември тази година,като в същото време се прегръщаха с предателите от БСП.Ръководителите на тези партии няма да ги видите на чело на народни протести,няма да ги видите дори да издигнат някакъв лозунг или портрет.В същото това време те ще броят трийсетте сребърника дадени им като награда за тяхното предателство.Ще обикалят телевизиите и ще ръсят глупости за социализма,отблъсквайки честните хора.

Такива нечистоплътни изроди разрушиха първата в света държава на работниците и селяните и съсипаха социализма.Ние комунистите от Българската комунистическа партия никога няма да се обединим с такава палач,защото това би означавало предателство към българския народ ,към идеите и принципите на Марксизма-ленинизма.

Вл.Цеков

Tags: