Статии

ястребино

Ген.Чавдар Калайджиев: 7-годишният Стойне ги молел да не го убиват. Последният куршум бил за него   Ген. Чавдар Калайджиев – Защо точно във вашето родно село Ястребино се случи това зверство и садизъм, г-н Калайджиев? – Ястребино е наречено червеното село, защото в него се образува първата партийна организация в Омуртагския район. Жителите му са преселници […]

Продължение →

ПЕНСИОНЕРИТЕ ПРОТЕСТИРАТ

Представляващият протестиращите от 1992 г. български пенсионери предостави текста на писмо до министъра на МТСП д-р Хасан Адемов с недоволство за прекратената от служебното правителство преписка, касаеща правата на трудовите пенсионери: „Преписката се води от името на Конфедерацията на пенсионерите и възрастните хора в България /КПВХБ/, пл. Македония 1, София. Като председател на Национална Инициатива […]

Продължение →

ОСЪДЕНИ ЛИ СМЕ НА БЕДНОСТ

                         Желю Железов                 Осъдени ли сме на бедност като народ, а не като индивиди? Ако да, то на какъв срок? Тези въпроси маркират проблем, според мен, много по-сложен теоретически и решим практически, отколкото е сложността дори на проблемите, които решават учените, работещи в Големия адронен […]

Продължение →

СЪДБОВНО ОПАСНИ ПРОБЛЕМИ

ДИАГНОЗАТА: Увредена и ИНТЕГРАЛНАТА ГЛОБАЛНА СИСТЕМА „Човек – общество – природа” до степен СЪДБОВНО ОПАСНА за живота на човечеството, защото в същата степен са увредени нейните две глобални ПОДСИСТЕМИ: „човек – природа” и „човек – човек”. Системата „човек – природа” е толкова ВЕЩЕСТВЕНО – ЕНЕРГИЙНО увредена, че природата е пред прага на АНТИЖИЗНЕНА среда, в […]

Продължение →

ЗА КОМУНИСТИЧЕСКО ЕДИНСТВО

Наистина обнадеждаващо е, че отделните сформирани комунистически фракции, някои от които оформили се като партии,  са осъзнали необходимостта от единство, изразено в обща марксистко-ленинска партия в това сложно и тревожно социално поляризирано общество. Началото е поставено с някои общи мероприятия и контакти както между членовете, така и между ръководствата. Това дава възможност да се разкрият […]

Продължение →

МОРАЛЪТ ДНЕС

Съвременното алчно човечество се самоизяжда. Човешкият егоизъм е най-отровната жад. Егоистичното човечество унищожава природата и собственото си съществуване. Паричният измерител на всички ценности превръща човека в паричен знак. Алчността поглъща и разрушава природата и самия човек. Алчността и егоизмът са най-страшното оръжие, което човечеството създава срещу себе си. Паричният измерител в съвременното егоистично общество е […]

Продължение →

РАЗНИ МИСЛИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ГОДИШНИНАТА НА ВЕЛИКИЯ ОКТОМВРИ

Идеолозите на частната собственост твърдят, че тя работи по-ефективно в сравнение с държавната и общонародната.  Както свидетелства професорът от МГУ В.М. Кулько, анализът на работата на предприятията в средата на 80-те години в 4-те най-големи страни на Западна Европа (Италия, Франция, ФРГ и Великобритания)  показва, че съотношението на показателя производителност на труда в държавния и […]

Продължение →

ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ

  На 7 ноември 1917 г. болшевиките взеха властта в Русия. Болшевишката революция, която разтърси света, настъпи странно, почти неусетно. Тя беше на-мирната революция в света. Малки групи войници и моряци маршируваха наслуки из столицата. Отбелязани бяха само няколко спорадични, случайни изстрели. Мъже и жени се събираха по мразовитите улици, спореха, жестикулираха и четяха последните […]

Продължение →

ЧИЯ Е ПОЛЗАТА

В нашето село територията е с поля, долини и хълмове. Като се качиш на хълма виждаш полето долу. Какво виждаш: нивички, нивички; парцели, парцели. Защо? Кой има полза от това? На времето всичко беше едно поле – жито километри. Сега вместо тонове жито за хората, килограми за някои, а за някои – нищо. Каква беше […]

Продължение →

Д Е К Л А Р А Ц И Я

До: Министър Председателя на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Доц. Пламен Орешарски от Национална инициатива „Социална Солидарност”-НИСС Г-н Министър председател, Република България е в състояние на „бежански терор”, срещу българската държава се извършва откровенна пълзяща агресия и целенасочена бежанска вълна инспирирана явно от определени среди на Европейския съюз пряко засягащи националната сигурност и гражданските интереси. Продължава несигурното, некомпетентно […]

Продължение →
Страница 90 от 1271020308889909192...100110120...