Tag Archives: власт

„АНТИКРИЗИСНИТЕ” МЕРКИ НА ВЛАСТТА

СПАС СПАСОВ В миналия брой на вестника писахме, че единствения смисъл на сключеното от правителството с ЦЕБ суапово споразумение би бил внушаване на сигурност спрямо финансовите пазари. Обаче както често се случва, особено на това правителство, резултатът беше точно противоположен: нуждата от подкрепа от страна на ЦЕБ беше изтълкувана като сигнал за недостатъчна стабилност и […]

Продължава →

ПЕРМАНЕНТНИ СКАНДАЛИ

 СПАС СПАСОВ   Всички сме свидетели, че управлението в третия мандат на ГЕРБ е съпроводено от толкова много скандали, че е трудно да се изброят. Но междуособиците в намиращата се на власт групировка доведоха до нарушаване на закона „омерта” и извадиха наяве безобразия с неподозирани размери. За никой човек, запознат с българската действителност не може […]

Продължава →

БОРБАТА ЗА СВОБОДА И БОРБАТА ЗА ВЛАСТ

  В.И. Ленин   „Не за свобода се борят те, а за власт и вместо старото самодържавие издигат свое самодържавие – на пролетариата” – казва „Ново Време”…   Да се спрем преди всичко на това „ужасно” откритие: „те” се борят не за свобода, а за власт. Да видим какво значи това. Свободата на народа е […]

Продължава →