Tag Archives: войната

СТАЛИН И ВОЙНАТА

ОЛЕГ НАЗАРОВ     Какъв беше делът на Върховния главнокомандващ за победата? Отговор на този въпрос  дава завеждащият научния сектор на Руското военно-историческо дружество, кандидатът на историческите науки Юрий Никифоров. Ролята на Върховния главнокомандващ Въоръжените сили на СССР Йосиф Сталин за разгрома на нацистка Германия – както и преди е тема на горещи публицистични дискусии. […]

Продължава →

ПОДПАЛВАЧИТЕ НА ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА

А.Маевски – секретар на ЦК на ВКПБ В края на февруари в Украйна се извърши фашистки преврат инспириран отвън. Само САЩ за дейността на неправителствените организации вложиха не по-малко от 5 милиарда долара, за да могат чрез напълно контролирани от тях СМИ да манипулират съзнанието на хората в Украйна, правейки всичко за да противопоставят украинците […]

Продължава →

ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ВОЙНАТА И МИРА В НАШАТА СЪВРЕМЕННОСТ И 71 Г. ОТ НАЧАЛОТО НА ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА НА СЪВЕТСКИТЕ НАРОДИ ПРОТИВ ХИТЛЕРОФАШИЗМА

Продължение от бр.11 Както знаем, една от общите черти на всички войни е, че се дават човешки жертви. Имайки предвид това в буржоазната теория се развива и течението на пацифистите, според които всички войни имат антихуманен характер. Тази теория пречи да се различат справедливите от несправедливите войни и всички се слагат под общ знаменател. Войната, […]

Продължава →