Tag Archives: ВОСР

ИЗВОДИ ОТ СТОЛЕТИЕТО НА ВЕЛИКИ ПОБЕДИ И ТРАГИЧНИ ПОРАЖЕНИЯ НА СЪВЕТСКАТА ВЛАСТ В СССР

Преди сто години нашият народ извърши под ръководството на Владимир Илич Ленин и Йосиф Висарионович Сталин и партията на болшевиките Великата Октомврийска Социалистическа Революция. И тогава нашата Родина тръгна по социалистическият път на общественото развитие. ВОСР постави началото на освобождението на човечеството от експлоатацията,а прилагането на идеите на научния комунизъм в живота оказаха дълбоко въздействие […]

Продължава →

СЛОВО ПО СЛУЧАЙ 97-ТА ГОДИШНИНА НА ВОСР

Благодаря на всички, които приеха поканата на Българската комунистическа партия да честваме заедно годишнината на Великата Октомврийска Социалистическа Революция. Това е най-великата дата в досегашната история на човечеството, защото постави началото на епохата на преход към безкласово общество и премахването на експлоатацията на човешкия труд. Тя е кулминация на хилядолетните борби на угнетените хора за […]

Продължава →

97 ГОДИНИ ОТ ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ

На 7 ноември всяка година цялото прогресивно човечество чества годишнината на Великата Октомврийска социалистическа революция, която откри нова ера в историята на човешкото общество – ерата на загиването на капитализма и утвърждаването на социализма. Този най-велик празник се чества като ден на победа и надежда от трудещите се в целия свят. Великата Октомврийска социалистическа революция […]

Продължава →

ИДЕИТЕ НА ЛЕНИН И СТАЛИН

В.И. Ленин и Й.В. Сталин са гении, които нямат равни на себе си. Те приживе станаха класици на марксизма-ленинизма. Всеизвестна истина е, че ревизионистите и враговете на социализма и комунизма хулят и отричат всичко, което е построено в бившия СССР след 1917 г.  Те отричат и В.И. Ленин, и Й.В. Сталин, и КПСС, и всички, […]

Продължава →

РАЗНИ МИСЛИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ГОДИШНИНАТА НА ВЕЛИКИЯ ОКТОМВРИ

Идеолозите на частната собственост твърдят, че тя работи по-ефективно в сравнение с държавната и общонародната.  Както свидетелства професорът от МГУ В.М. Кулько, анализът на работата на предприятията в средата на 80-те години в 4-те най-големи страни на Западна Европа (Италия, Франция, ФРГ и Великобритания)  показва, че съотношението на показателя производителност на труда в държавния и […]

Продължава →

ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ

  На 7 ноември 1917 г. болшевиките взеха властта в Русия. Болшевишката революция, която разтърси света, настъпи странно, почти неусетно. Тя беше на-мирната революция в света. Малки групи войници и моряци маршируваха наслуки из столицата. Отбелязани бяха само няколко спорадични, случайни изстрели. Мъже и жени се събираха по мразовитите улици, спореха, жестикулираха и четяха последните […]

Продължава →