Tag Archives: В О С Р

УРОЦИТЕ НА ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ

   ВОСР породи нов тип общество, в което да се реализират идеалите за социална справедливост чрез премахване експлоатацията на човек от човека, на основата на обществената собственост върху средствата за производство,чрез разумно /планово/ управление на икономическите процеси. Основната ценност на Октомври се състои в това, че идеите, които дълго време се смятаха за утопия, започнаха […]

Продължава →