Tag Archives: ДЕКЛАРАЦЯ

Декларация на Революционното правителство

Революционното правителство на Република Куба категорично отхвърля  парламентарно-съдебния преврат срещу президента Дилма Русеф Премахването на правителството на президента без никакви доказателства за корупционни престъпления или престъпления от безотговорност, заедно с изгонването на Работническата партия (PT) и други свързани с нея леви политически сили, представлява акт на неуважение срещу суверенната воля на хората, които са ги […]

Продължава →

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПО НА ПБК- ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ОТНОСНО ПОДПИСАНОТО СЪГЛАШЕНИЕ ОТ СЕКРЕТАРИТЕ И ПОЛИТБЮРО ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014

От създаването си, ПБК заложи в своята програма борба срещу капитализма и защита на експлоатираните хора в България. Затова на всички форуми на партията и избори залагахме на защита идеите на комунизма. На партийните конгреси, заседанията на Политбюро и пленумите на ЦК, секретарите постоянно са заявявали, че БСП не е партия на бедните, а е […]

Продължава →

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на младежки комунистически организации относно събитията в Украйна   Събитията в Украйна са особено важни и опасни преди всичко за трудовия народ и за младежта, които станаха жертва на засилващото се противоборство между САЩ и ЕС от една страна и Русия от друга, по въпросите за контрол на пазарите, природните ресурси и средствата за съобщения […]

Продължава →

Д Е К Л А Р А Ц И Я – П Р И З И В

ДО                                                                           19-я  конгрес на                                                              Партията на  Българските Комунисти   УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ!   Признавайки, че в Република България днес са напълно реставрирани и господстват капиталистически обществени отношения, на базата на преобладаващата частна собственост върху средствата за производство, в резултат на което се оформиха ясно двете обществени класи: на капитала и на […]

Продължава →

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И РАБОТНИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНИЧЕСКО-НАРОДНАТА БОРБА, ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ   ДА ЗАСИЛИМ БОРБАТА СРЕЩУ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ЗА ЕВРОПА НА НАРОДИТЕ И НА СОЦИАЛИЗМА! „Инициативата на комунистическите и работническите партии за изучаване и разработване на европейски въпроси и координация на тяхната дейност“, създадена през октомври 2013 година […]

Продължава →

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА КУБА   МВнР на Куба отзова дипломатическият си персонал от Либия, където международната интервенция и военната агресия на НАТО задълбочиха конфликта и попречиха на либийския народ да придвижи страната си по пътя на преговорите и мирното разрешаване на въпроса. Република Куба не признава Националния преходен съвет или каквато и […]

Продължава →